Digitální řešení HARTMANN – RICO

Digitální řešení HARTMANN – RICO podpořila Evropská unie

Téměř třetině všech infekcí spojených se zdravotní péčí lze zabránit. Jinými slovy to znamená předejít v Evropě úmrtím několika desítek tisíc lidí ročně. Stejně tak by efektivní opatření snížila dodatečné náklady spojené s řešením infekcí. Ty dle expertních odhadů dosahují výše 7 miliard eur ročně.

Jednou z dlouhodobých strategií skupiny HARTMANN je řešení infekcí spojených se zdravotní péčí. „Nabízíme našim klientům holistický přístup, který stojí na široké nabídce našich výrobků, odborném poradenství a softwarových řešeních, které chceme nabízet jako komplexní partnerství mezi námi a nemocnicí,“ vysvětluje Jan Pešava ze společnosti HARTMANN – RICO.

Správnost tohoto přístupu byla podpořena i evropskými dotačními penězi, které společnost získala na projekt Vývoj aplikací pro podporu klinického rozhodování – Clinical Decision Tools finanční podporu 25 milionů korun.

„Věříme, že tato podpora posune projekt rychle vpřed. Jsme zároveň velmi rádi, že byl hodnocen pozitivně všemi hodnotiteli,“ dodává Jan Pešava.

HARTMANN – RICO pracuje na třech klíčových aplikacích. Jsou jimi především EPIDIS, tedy nástroj pro automatizované vyhledávání, analýzu a monitorování infekcí spojených s lékařskou péčí. Druhým je MIKROBIS, software pro analýzu a vyhodnocení map antibiotické rezistence a citlivosti vůči jednotlivým patogenům napříč nemocnicí. A v neposlední řadě jde o QUALITYS, což je software sledující kvalitu péče v nemocnicích.

Společnost HARTMANN se na poli boje proti infekcím řadí celosvětově k lídrům trhu. Právě boj proti infekcím je součástí její mise, která je vyjádřena v kompletní kampani s názvem Mise: Prevence infekcí.
"EPIDIS – efektivní surveillance nemocničních nákaz v praxi"

Nemocnice Hořovice je prvním zákazníkem v Česku, který využívá EPIDIS. Jeho implementaci koordinoval MUDr. František Vlček, ředitel pro kvalitu a procesy holdingu Akeso.

Proč se vaše nemocnice rozhodla investovat do tohoto moderního řešení?
V holdingu Akeso obecně fandíme automatizaci, a to zejména v oblastech, kde nám přinese zvýšení efektivity práce, ať už snížením personálních nákladů, zrychlením práce nebo snížením administrativy apod. Epidis je příslibem takové pozitivní změny. Dalším velkým důvodem je, že stejně jako většina nemocnic trpíme nedostatkem kvalifikovaného personálu v oblasti nemocniční hygieny a epidemiologie, a Epidis může částečně nahradit práci, která je v celé agendě nemocniční hygieny nejnáročnější a bohužel často nejvíce opomíjená, tedy efektivní surveillance nemocničních nákaz.

S jakými výzvami se nemocnice potýkala ve vazbě na infekce spojené se zdravotní péčí předtím, než jste se rozhodli pro Epidis?
S ohledem na omezené personální a časové možnosti jsme museli sledování těchto nákaz na některých odděleních omezovat víc, než bychom rádi. Jinak řečeno, realizovali jsme je pravidelně jen na nejvíce exponovaných odděleních a jinde jen namátkově, v kombinaci s reaktivním, namísto proaktivního přístupu. Taky se díky ne úplně optimálnímu stavu informačních technologií potýkáme s efektivitou našeho systému dohledu nad používáním antibiotik.

Jak je tato investice nákladná nejen z pohledu financí, ale třeba i ohledně nasazení kolegů v nemocnici?
Kolegové se na tom opravdu hodně nadřeli a investovali mnoho desítek hodin, aby tovůbec začalo fungovat. Zejména práce Mgr. Hoškové z oddělení kvality a nemocniční hygieny a kolegů informatiků byla klíčová. A nešlo jen o čas, ale hlavně o velmi odbornou a detailní práci na propojení našeho informačního systému a Epidis, nepřetržitou kontrolu a ověřování výstupů.

MUDr. František Vlček,
Nemocniční infekce mají charakter pandemie. Epidis umožňuje rychlejší rozpoznání a včasný zásah.

Má už nemocnice k dispozici nějaké výsledky?
Bohužel nás stejně jako všechny zasáhl Covid-19 a veškerou energii jsme museli vrhnout do řešení epidemické situace a jejích důsledků pro naše nemocnice. Opravdu jsme všichni museli přiložit ruku k dílu, abychom to zvládli. Nějaké výsledky nicméně máme a ukazuje se, že po odstranění prvotních porodních bolestí Epidis produkuje použitelné výstupy.

Potýkala se nemocnice s nějakými obtížemi při jeho zavádění?
Jak jsem už zmínil, zásadní je propojení se všemi informačními systémy, které sbírají relevantní informace. Sami jich používáme několik a jsou i další, které provozují partneři, s nimiž spolupracujeme. Například naše smluvní laboratoř, na kterou jsme se také potřebovali napojit. Bez velmi erudovaných a schopných odborníků na informační technologie se to podle mě nedá dobře zvládnout.

Jaké benefity poskytuje Epidis zdravotnickému personálu v nemocnici?
Přesné a včasné zachycení počínající nemocniční nákazy a následná centralizace dohledu v péči o ni vede k vyšší erudici personálu v přímé péči, standardizaci postupů, snížení nákladů, a hlavně lepším výsledkům pro naše pacienty. Personál je jistě spokojen, že to, co jsme museli řešit pasivním hlášením, se nyní generuje automaticky a pomoc přichází dříve.

A co užitek pro samotné pacienty?
To je samozřejmě hlavní důvod, proč to děláme. Nemocniční infekce mají charakter pandemie, jen ne tak viditelné a diskutované v médiích, jako je ta současná, koronavirová. Epidis umožňuje rychlejší rozpoznání a zásah, který nakonec vede ke zmírnění všech negativních důsledků pro pacienty postižené nemocniční nákazou.

Co si od zavedení Epidisu slibujete do budoucna?
Jednoduše naplnění naší mantry – standardizace, centralizace, automatizace, kterou opakujeme ve všech inovačních projektech s cílem zefektivnit procesy, a to konkrétně v oblasti, která nás pálí stejně jako všechny nemocnice na světě, tedy management nemocničních infekcí.

Doporučil byste toto řešení i jiným zdravotnickým zařízením?
Jednoznačně. Je ale potřeba si to odpracovat, dát tomu dostatek času a energie, aby zavedení přineslo očekávaný efekt. Také je potřeba předem si otevřeně říct, co Epidis může přinést, a co naopak nepřinese. Nejčastějším důvodem neúspěchu či zklamání jsou totiž nereálná očekávání.

OPERAČNÍ SÁL
To, co jsme dříve museli řešit pasivním hlášením, se nyní generuje automaticky a pomoc přichází dříve.