Celkem máme v ČR 7 transplantačních center, z toho 5 je součástí  fakultních nemocnic.*

Česká transplantologie

zaznamenala kvůli pandemii koronaviru pokles o 12 procent.

Koronavirus ovlivnil transplantologii v Česku. Většina transplantačních center s výjimkou Institutu klinické a experimentální medicíny a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně je součástí fakultních nemocnic. A ty se potýkají s nedostatkem personálu, který buď onemocněl nebo vypomáhá na „covidových“ odděleních. Kromě toho se musí vypořádat s omezeným počtem lůžek. Proto loni klesl počet transplantovaných orgánů oproti roku 2019 o 12 procent.

Péče o dárce orgánů vyžaduje rozsáhlou přípravu a na to je zkrátka v době pandemie omezený prostor. „Proto bylo loni v Česku o 39 zemřelých dárců méně než v roce 2019, ale pokles jsme zaznamenali také u živých dárců. Zde jsme ve srovnání s rokem předchozím „přišli“ o dalších 21 dárců. Nechtěli jsme je v době pandemie vystavovat riziku pobytu v nemocnici,“ říká přednosta Chirurgické kliniky FN Plzeň a předseda České transplantační společnosti prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., a dodává: „U čekatelů na ledviny lze získat čas díky hemodialýze, ale faktem je, že někteří z nich jsou v takovém stavu, že pokud by se transplantace odkládala delší dobu, nemuseli by se jí dožít.“

Potíže s nakaženými dárci i čekateli
Problém je také s lůžky, na která je potřeba bezpečně umístit pacienty po transplantacích, a samozřejmě s nedostatkem dárců orgánů a občas i s nákazou u těch, kteří na orgán čekají. Například plzeňské transplantační centrum přes neradostnou situaci stále odebírá a transplantuje orgány, i když v posledním roce zabrali jedno oddělení a JIP lidé s covidem.

„V České republice se bohužel transplantační program ledvin v roce 2020 výrazněji zbrzdil v důsledku pandemie Covid-19 v porovnání s rokem 2019. Loni se v celé republice uskutečnilo 443 transplantací ledvin, což je o 67 méně než v roce předchozím. Příčin je mnoho, nebylo dost dárců, protože lékaři na intenzivní péči a na ARO, kteří dárce vytipují, jsou zahlceni péčí o covidové pacienty,“ vysvětluje Vladislav Třeška.

Nejméně pandemická opatření dopadla na IKEM, kde transplantační program udrželi téměř na stejné úrovni jako v minulých letech. Lékaři institutu loni transplantovali 494 orgánů, což je jen o osm procent méně než v dosud historicky nejúspěšnějším roce 2019. V porovnání s rokem 2018 to bylo ale pouze o 12 orgánů méně.

V loňském roce se už tradičně nejvíce transplantovaly ledviny. Loni bylo v IKEM transplantováno celkem 272 ledvin. Druhým nejčastěji transplantovaným orgánem byla játra, ta lékaři transplantovali 134krát. A právě transplantace jater si v roce 2020 připisují velký milník. V pondělí 23. 11. touto metodou lékaři pomohli již 2 000. pacientovi. Byl jím 45letý muž, kterému nová játra zachránila život. Velmi výjimečný byl rok 2020 pro kardiochirurgy, ti loni transplantovali srdce ve 46 případech, což je dokonce nejvíce za poslední čtyři roky. To vše díky usilovné práci všech týmů, které se na fungování těchto programů podílejí. „Ačkoli se často situace a opatření měnily z hodiny na hodinu, dokázali jsme se velmi rychle přizpůsobit, a zajistit tak hladký chod všech oddělení, koronaviru navzdory. Všem za to patří velký dík,“ říká prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra IKEM.

Jak připomínají odborníci: proto, aby transplantační programy fungovaly a zachraňovaly životy, je třeba souhry desítek lidí. „Záchrany života našich pacientů by nebylo bez vynikající spolupráce s desítkami dárcovských nemocnic. Bez jejich mimořádně náročné práce a péče o dárce orgánů by – obzvláště v této koronavirem poznamenané době – nemohl fungovat žádný z transplantačních programů. Jen díky nim bylo loni v regionu IKEM indikováno 131 zemřelých dárců. Všem nemocnicím regionu IKEM za to patří velký dík, protože si uvědomujeme, kolik úsilí a práce za každým jednotlivým dárcem stojí,“ doplňuje vedoucí Oddělení odběru orgánů a transplantačních databází doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc.

Dobrou zprávou je, že v IKEM se podařilo očkovat proti covidu všechny nemocné, kteří jsou na čekacích listinách k transplantacím. Probíhá i očkování těch, co už transplantace prodělali, postupuje se podle věku.

Stejně tak jsou pozitivní zprávy o dětské transplantologii. Jak potvrzuje profesor Viklický, pandemie se oboru nedotkla vůbec. Transplantace jater u dětí v IKEM běží standardním způsobem, podobně je tomu i u ledvin nebo srdcí ve FN Motol.


*Zdroj: Koordinační středisko transplantací. Statistiky – Transplantační aktivita v ČR 12-2020 [online]. Česká republika. [cit. 27. 1. 2021]. Dostupné z: https://kst.cz/wp-content/uploads/2021/01/Transplanta%C4%8Dn%C3%AD-aktivita-v-%C4%8CR-2020.pdf

Transplantace jednotlivých orgánů v roce 2020: jeden dárce může darovat až 8 orgánů.*
Transplantace jednotlivých orgánů v roce 2020: jeden dárce může darovat až 8 orgánů.*