bg-country-switch bg-country-switch

Peníze je potřeba lépe využívat

Operační sály v nemocnicích se často využívají jen na půl kapacity. I to je místo, kde je možné zlepšit fungování, zaznělo u kulatého stolu deníku Hospodářské noviny.

Peníze je potřeba lépe využívat

Zdravotnictví v Česku není připraveno na zvýšené nároky, které na něj budou klást demografické trendy ve společnosti – stárnutí populace a růst počtu pacientů z řad seniorů, zejména s dlouhodobými onemocněními. Zdravotnický systém, který je v Česku stále orientován převážně na akutní péči, potřebuje změny, které by přinesly efektivnější využívání peněz i personálu. Na těchto závěrech se shodli účastníci Kulatého stolu Hospodářských novin, debatního cyklu pravidelně pořádaného vydavatelstvím Economia. Jeho hlavním tématem bylo, jak zlepšit financování nemocnic. 

Názory účastníků odborné diskuse na zvýšení efektivity hospodaření nemocnic si můžete přečíst v článku Hospodářských novin.

Na sestřih debaty u kulatého stolu se můžete podívat zde.

Preview image YouTube videos
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.