bg-country-switch

Operis:
Řešení pro řízení
operačního provozu

 

Plánování operací, sledování vytíženosti jednotlivých sálů i personálu, kontrola zásob materiálu, udržení přehledu
v rozsáhlé dokumentaci. Aby operační provoz probíhal co nejefektivněji a měli jste jej plně pod kontrolou, je dobré přehledně monitorovat všechna dostupná data. Na to je tu implementační nástroj Operis.

Implementační nástroj OPERIS – Způsob, jak řídit operační provoz jednoduše a online

OPERIS

Vyvinuli jsme moderní softwarové řešení pro řízení operačního provozu. Jmenuje se Operis.

• Poskytuje přehledné reporty o chodu operačního provozu
• Pomáhá plánovat operační provoz od objednávání pacientů přes předoperační přípravu až po závěrečné vyhodnocení nákladů na pacienta
• Podporuje řízení produkce v reálném čase
• Sleduje náklady a výnosy na jednotlivé operace
• Poskytuje online přehled provozu operačních sálů, tzv. dispečink
• Snižuje náklady na papírovou dokumentaci

Co získáte?

• Zjednodušení organizace práce
• Optimalizaci provozu sálů
• Snížení nákladů na operační provoz
• Spokojenější personál
• Aktuální monitoring operativy a vytíženosti operačních sálů v reálném čase

Zjistěte více o řízení operačního provozu s nástrojem OPERIS.

Vyhodnocení všech sledovaných parametrů jsou jedním z přínosů systému OPERIS - softwarovému řešení pro řízení provozu centrálních operačních sálů od HARTMANN.