bg-country-switch bg-country-switch

Jak ještě lépe zajistit
zdravotní a sociální péči
v České republice?

Letos měli v rámci uzavřené debaty možnost vyměnit si své zkušenosti i ředitelé českých nemocnic společně s odborníky ze společnosti HARTMANN – RICO.


Přečtete do 1 minuty

V rámci letošní konference Kvalita-Bezpečnost-Efektivita, kterou už tradičně pořádala společnost HARTMANN – RICO v pražském hotelu Aquapalace, se v rámci dvou dnů představilo téměř 30 přednášejících odborníků. Shodli se, že v českých nemocnicích chybí stovky lékařů, sester a dalších odborných zdravotnických pracovníků. HARTMANN – RICO jim v tom hodlá pomoci.

Letos měli v rámci uzavřené debaty možnost vyměnit si své zkušenosti i ředitelé českých nemocnic společně s odborníky ze společnosti HARTMANN – RICO.

Konference Kvalita-Bezpečnost-Efektivita každoročně diskutuje možná řešení hlavních problémů, kterým české zdravotnictví čelí. Přednášky v rámci letošního ročníku se pod moderátorskou taktovkou Daniela Takáče ubíraly směrem k tématu zvyšování kvality a bezpečnosti ve zdravotnictví pomocí moderních technologií.

„Stejně jako se vyvíjí mnohá průmyslová odvětví, vyvíjí se i zdravotnictví. Řízení nemocnic a sociálních zařízení není jednoduché a v kontextu současných výzev v oblasti zdravotnictví je na místě zaobírat se mnohými otázkami,“ řekl Tomáš Groh, výkonný ředitel HARTMANN – RICO a doplnil: „Jsem nesmírně rád, že jsme měli opět příležitost nechat se v rámci dvoudenní konference inspirovat, jak ještě lépe fungovat ve zdravotnictví i sociální sféře, a tím pádem i zvyšovat kvalitu poskytované péče.“

Letos měli v rámci uzavřené debaty možnost vyměnit si své zkušenosti i ředitelé českých nemocnic společně s odborníky ze společnosti HARTMANN – RICO.

Debatu obohatil MUDr. Filip Čechlovský z Krajské nemocnice Liberec: „Naše audity nikdy nebudou tak efektivní jako externí výstupy, které můžeme i s odstupem času sledovat a vyhodnocovat. I proto je pro nás velmi přínosný systém pro řízení operačního provozu Operis.“ Ředitel Nemocnice Jihlava MUDr. Lukáš Velev doplnil: „Za klíčové považuji dodržovat závazné technologické postupy. Nutné technologické pauzy je třeba zkrátit na nejkratší možnou dobu, avšak nikdy ne např. na úkor času potřebného k dezinfekci operačních nástrojů.“

Potřebu shodnout se na jednom systému plánování a respektovat ho potvrdil generální ředitel a předseda představenstva Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald: „Dobré plánování operací vnímám jako klíčové. V rámci procesní analýzy se velmi dobře pracuje s technologickými pauzami, a dokonce i s volným časem na akutní výkony. Pro chod sálů je nejlepší, pokud se plánuje v jednom systému, kde jsou jasně definované časy na jednotlivé výkony.“

Diskuzi uzavřel její moderátor, MUDr. Oldřich Šubrt, předseda správní rady Academy of Health Care Management: „Kvalita i dostupnost českého zdravotnictví jsou zatím velmi dobré, ale velkým problémem je v současnosti nedostatek kvalifikovaného personálu. Proto je důležité myslet i na efektivitu, a to zvláště při využití finančně náročných investičních a personálních kapacit, jako jsou operační sály. Stát zatím hodnocení přínosů v odměňování zdravotnických zařízení zanedbává,“ a doplnil: „Přesto je důležité, že jsou tu společnosti, které se snaží efektivitu využití technologií a personálu měřit a radit poskytovatelům, jak využít podrobné procesní analýzy. Navíc jsou schopny na základě rozsáhlých zkušeností poradit a najít detailní řešení, jak jednotlivá pracoviště co nejlépe využít.“

Konference Kvalita-Bezpečnost-Efektivita každoročně diskutuje možná řešení hlavních problémů, kterým české zdravotnictví čelí. Přednášky v rámci letošního ročníku se pod moderátorskou taktovkou Daniela Takáče ubíraly směrem k tématu zvyšování kvality a bezpečnosti ve zdravotnictví pomocí moderních technologií.