bg-country-switch bg-country-switch

HARTMANN – RICO rozšíří výrobu
ve svých závodech

V průběhu září ukončili v německém Heidenheimu výrobu CPT setů a návazné sterilizace. Výroba bude přesunuta do závodu HARTMANN – RICO ve Veverské Bítýšce. Pro region to znamená nárůst o desítky nových pracovních míst.

„Každý den se vyprodukuje více než 13 500 setů a kapacity jsou dostatečné na to, aby závod ve Veverské Bítýšce bez problémů přistoupil k rozšíření výroby o další 3 000 kusů."

Mediset - jedno slovo, ale tolik kusů různých nástrojů a potřebného zdravotnického materiálu v jednom balíčku.  Vše připraveno pro konkrétní lékařský zákrok.

Tento přesun je logickým krokem. Již nyní vyrábí skupina HARTMANN převážnou většinu CPT setů (individualizované zákaznické sety), standardních setů a Medisetů v České republice. Každý den se zde vyprodukuje více než 13 500 setů
a kapacity jsou dostatečné na to, aby závod ve Veverské Bítýšce bez problémů přistoupil k rozšíření výroby o další 3 000 kusů. Soustředěním výroby do jedné lokality bude dosaženo vyšší efektivity a dojde také ke zrychlení přepravních časů
k zákazníkovi. HARTMANN – RICO tak jako významný regionální zaměstnavatel bude moci nabídnout několik desítek nových pracovních míst a plnou integraci výrobních kapacit CPT celé skupiny PAUL HARTMANN.

CPT sety, tedy individualizované zákaznické sety vyráběné pro invazivní výkony na operačních sálech, jsou důležitým produktem divize Risk Prevention, jelikož pomáhají výrazně zvýšit efektivitu procesů na operačním sále. Set nabízí všechny jednorázové prostředky, které chirurgický tým potřebuje pro jakýkoliv chirurgický zákrok – od skalpelů a šití až ke krycím rouškám a chirurgickému oblečení. Jejich využíváním se může doba nezbytná k provedení operace zkrátit až o desítky minut v rámci všech přípravných a podpůrných činností pro samotný operační výkon. To pro nemocnice, které standardně provedou tisíce operačních hodin ročně, znamená zásadní úsporu.

Není proto překvapením, že se právě tyto sety staly zdravotnickým standardem ve všech vyspělých evropských zdravotnických systémech a nemocničních organizacích.

Veverská Bítýška ve větším a kvalitněji

Společnost HARTMANN – RICO neustále tlačí na stále vyšší kvalitu svých produktů a na efektivizaci výrobních procesů. Proto během posledních pěti let realizovala několik významných investic. Aktuálně investuje v závodě ve Veverské Bítýšce, kde se bude v letošním roce rozšiřovat výroba a rekonstruovat zázemí pro zaměstnance. Slavnostní inaugurace v Bítýšce se zúčastnila i ambasadorka značky HARTMANN, Miss World 2006, Taťána Gregor Brzobohatá.

Veverská Bítýška patří mezi největší výrobní závody společnosti HARTMANN – RICO v Česku. Produkty zde vyrobené jsou dodávány rychle a spolehlivě do nemocnic a lékáren v celé Evropě. V roce 2017 sem směřují investice do automatizace procesů a zároveň se intenzivně investuje i v ostatních závodech v Havlíčkově Brodě a Chvalkovicích. Díky těmto investicím bude zvýšena efektivita procesů výroby zdravotnických produktů pro operační výkony – CPT setů. Výroba těchto setů obnáší jak jejich kompletaci, tak výrobu roušek a logistiku všech speciálních komponentů nutných pro zajištění operačního výkonu.

„Soustředěním výroby do jedné lokality dosáhneme vyšší efektivity a zrychlí se také přepravní časy k zákazníkovi. Přesunutí výroby CPT setů do našich výrobních lokalit je pro nás potvrzením, že nás skupina vnímá jako důležitého strategického partnera. Naše investice ve Veverské Bítýšce budou i v následujících letech pokračovat, abychom udrželi vysoký standard výroby a zároveň dostáli své pověsti významného zaměstnavatele regionu. Je to pro nás obrovská výzva a zároveň
i nadšení tyto projekty realizovat. Tak jako je podstatný pohled samotného obchodního úspěchu, je pro nás důležitá
i motivace a spokojenost zaměstnanců,“ dodal výkonný ředitel HARTMANN – RICO Pavel Fuchs.

Na výrobní procesy v závodě Veverská Bítýška a výrobu nejen CPT setů jsme se zeptali výkonného ředitele HARTMANN– RICO Pavla Fuchse:

„Tak jako je podstatný pohled samotného obchodního úspěchu, je pro nás důležitá i motivace a spokojenost zaměstnanců.“

Detail na jeden ze strojů v závodu HARTMANN Veverská Bítýška, specializovaného na výrobu jednorázových operačních roušek a jednorázových setů pro operační zákroky CombiSet

Jakými výrobními postupy zajišťujete v závodě Veverská Bítýška vysokou kvalitu produktů?

Je pravda, že CPT sety vyrábíme v závodě Veverská Bítýška, ale na výrobě produktů se podílí mnoho dalších závodů
a vstupů. Například roušky vyrábíme v závodě Havlíčkův Brod a Veverská Bítýška, instrumenty nebo tampony v závodě Chvalkovice. Následně je potřeba provést sterilizaci všech našich výrobků. Ta probíhá buď v závodě Veverská Bítýška,
nebo externě, pokud naše vlastní kapacita pro sterilizaci není dostatečná. Na složení CPT setů se tedy podílí několik závodů v České republice.

Co se týče kvality, jsme vázáni požadavky MDR (Medical Devices Regulations – Nařízení o zdravotnických prostředcích),
a rovněž plníme legislativu ISO 9001 a hlavně ISO 13 485. K zajištění kvality, která musí fungovat 24 hodin denně, slouží laboratoř kvality a rovněž laboratoř mikrobiologie.

Tým, který je spojený s řízením kvality, byl letos posílen. Kromě standardních disciplín řízení kvality máme vlastní validační oddělení a začínáme s vlastními R&D aktivitami (tj. aktivity v oblasti výzkumu a vývoje). V tomto roce chceme rozšířit naše ISO o RD certifikaci.

V čem vidíte hlavní výrobní know-how a přidanou hodnotu?

Jsme kompetentním centrem výroby CPT a máme teamy specialistů, kteří dokáží efektivně řešit všechny procesy, rozvíjet výrobní závody jak v produktivitě, tak i v oblastech kontroly kvality a investic do inovací. V posledním roce jsme se soustředili na investování do zlepšení procesů a výrobních zařízení. Součástí těchto investic nejsou jen stroje,
ale i zvyšování standardu čistoty pracovišť. Přidaná hodnota produktů je v naší znalosti, flexibilitě, produktivitě
a kompetentnosti řešit složité problémy a navrhovat cestu dalšího růstu.

Jak jsou nastaveny výrobní cíle v horizontu dalších 3–5 let?

Do roku 2020 bychom rádi rozšířili výrobu o 20 %.

Z jakého důvodu se závod Veverská Bítýška stal kompetenčním centrem výroby pro skupinu HARTMANN?

Akcionář nám dal důvěru přebrat výrobu ze sesterského závodu v Německu a centralizovat výrobu CPT v České republice. Toto se stalo samozřejmě jen proto, že lokální tým dokázal realizovat projekty v roce 2016 a 2017 ve stanovené kvalitě
a času. Je to důkaz toho, že je náš tým kompaktní a dobře spolupracující.

Zároveň mají zaměstnanci vysoké kompetence v oblasti řízení procesů, které jsme schopni předávat i do řízení procesů
v dalších oborech, například ve zdravotnických zařízeních. Je podstatné, že máme sebereflexi a dokážeme přidat z vlastní iniciativy bez vnějších impulzů. Myslím, že v České republice máme tým, který je motivovaný a který je vyvážený jak
v nadšení, tak v seniorních zkušenostech.

Momentka z jednání managementu společnosti HARTMANN - RICO
Pavel Fuchs, výkonný ředitel HARTMANN – RICO, je autorem článku v časopisu InSIGHT

Pavel Fuchs
výkonný ředitel
HARTMANN – RICO