bg-country-switch bg-country-switch

Nadešel konec sexy řešení?

Vyvíjení digitálních řešení pouze kvůli tomu, abychom se drželi trendu digitalizace není odpověď. Pouhý fakt, že se lidem líbí myšlenka 3D tisku či další krásné novinky neznamená, že tyto technologie splní potřeby zdravotnictví zejména s ohledem na jejich dostupnost.

Minulý rok byl rokem nositelné elektroniky a tento rok svět fascinovaly hlasem ovládané technologie, jako je například Alexa. Řadu společností zlákala možnost zabudovat technologii Alexa do svých výrobků, a změnit tak způsob, jak my všichni komunikujeme se světem – např. GE a Whirlpool již začaly vytvářet nové fantastické přístroje. “Chytré” lampy
a pračky, které lze ovládat pouhou řečí jsou zde. A další možné aplikace jsou na cestě.

Zní to vše lákavě. Ale existuje zde pro technologie nějaký limit? V jakém bodě začne být neodolatelnost „další sexy věci“ vykompenzována realitou toho, zda si tyto technologie můžeme dovolit, zda jsou použitelné a zda je vůbec chceme?

Věřím, že konec těchto „sexy“ věcí nadešel právě nyní. Vezměte si například Theranos. Před několika málo lety byl svět ohromen novou technologií, která slibovala revoluci ve způsobu odběru krve. Teoreticky si pacienti mohli otestovat krev doma a pouhým píchnutím do prstu a bez použití jehly získat rychle výsledky.

V roce 2016 tato bublina praskla, když bylo prokázáno, že tento způsob testování je nespolehlivý.

Posléze se psalo, že “Theranos připouští, že tato technologie selhala”. Nejlépe to napsal deník Economist: “…Theranos představuje ústřední téma současného technologického průmyslu: start-upy, které slibují revoluci v současných lukrativních oborech a jejichž hodnotu určuje namísto reality spíše fantazírování o jejich možnostech.“

Zdravotnictví vyžaduje spolehlivou kvalitu a extrémně nízké nároky na čas a náklady. Nové technologie si nemohou dovolit tuto podmínku ignorovat.

S rychle se prodlužující střední délkou života a růstem počtu chronických onemocnění již poptávka po zdravotnictví nemůže být vyšší. Kvůli nedostatku kvalifikovaného personálu a snižujícím se rozpočtům jsme nuceni dělat více s méně prostředky.

Může digitalizace zdravotnictví pomoci?

Ano, ale ne vždy.

Vyvíjení digitálních řešení pouze kvůli tomu, abychom se drželi trendu digitalizace není odpověď. Pouhý fakt, že se lidem líbí myšlenka 3D tisku či další krásné novinky neznamená, že tyto technologie splní potřeby zdravotnictví
zejména s ohledem na jejich dostupnost.

Například nové technologie používané v inkontinenčních plenách. Základní myšlenkou je ušetřit personálu čas a omezit počet případů, kdy sestra musí budit pacienta trpícího demencí kvůli výměně pleny. Technologie „pouze“ signalizuje,
kdy je potřeba vyměnit plenu. To zní jako skvělé využití nových technologií, ale má to své stinné stránky.

Co když tento nový systém v pleně spustí 20 falešných poplachů? Tento typ produktu může přinést hodnotu pouze, pokud prokáže vysokou úroveň spolehlivosti, jelikož falešné poplachy představují pro systém, pacienta i pečovatele zátěž. Tato technologie musí být také finančně dostupná, jelikož platit více za „chytré“ inkontinenční produkty, které by nahradily tradiční výrobky, představuje pro zdravotnická zařízení hořkou pilulku.

Při opravě kliky dveří vám žádné převratné technologie nepomohou, stejné je to často i ve zdravotnictví

Realita je, že někdy technologie selhávají.

Zdravotnictví si prostě nemůže dovolit nechat se svést každou novou atraktivní technologií. Pokud se to ale stane, je potřeba zvážit následující:

  • Existuje zde důkaz, že tato technologie zlepšuje kvalitu poskytované péče?
  • Snižuje časové zatížení personálu? Realisticky?
  • Je tato technologie jednoduše použitelná zejména pro pomocný personál,
    který se dělí o pracovní zátěž s kvalifikovanějším personálem
  • Snižuje tato technologie celkové náklady?
  • Je tato technologie atraktivní díky tomu, že zde existuje dostatečný počet zákazníků, kterým tato technologie významným způsobem pomůže?

Jen pokud splňuje tato kritéria, má daná inovace ve zdravotnictví smysl.

Díky odrazu světla monitoru v tváři mladé ženy vyčteme zklamání nad tím, že někdy ani moderní technologie ve zdravotnictví nepomáhají tak, jak bychom to od nich čekali.

Konkrétně jsme měli možnost toto sledovat v oblasti hojení ran. Mnoho výrobků pro léčbu rány je vhodných pouze
pro ošetřování určitých typů ran – tím nutí zdravotnická zařízení mít na skladech velké množství výrobků, což představuje významnou zátěž jak s ohledem na školení personálu, tak na náklady. Místo toho, abychom se nechali zlákat každou novou technologií, která se v hojení ran nabízí a která může být použita pouze v konkrétních případech, se ve společnosti HART MANN v rámci naší řady Hydroterapie soustředíme na dva typy krytí. Spolu jsou tyto produkty schopny ošetřit až
80 % chronických ran. Z našeho pohledu je důkazem to, že jednoduché může být daleko užitečnější než to, co je „sexy“. To dále potvrzuje i průzkum provedený u samotných pacientů, ve kterém tuto produktovou řadu pozitivně hodnotí 94 %
z nich.

Tím nechci říci, že technologie nebudou pro budoucnost zdravotnictví zásadní. Ale předpovídám, že způsob, jakým technologie využíváme, se dramaticky změní. Odkloníme se od „senzačních“ řešení a nahradíme je řešeními rozumnými, chytrými inovacemi, které přinášejí hodnotu – někdy díky technologii a někdy bez ní.

Například – mnoho starých lidí žije osamoceně. Pokud nemají poblíž rodinné příslušníky a nemají přístup k externí péči, potřebujeme najít způsob, jak umožnit rodinám sledovat jejich zdraví a bezpečí. Možná to není na první pohled sexy,
ale pokud se nám podaří využít technologie v těchto situacích, kdy umožníme rodinám kontrolovat zdraví jejich rodinných příslušníků na velkou vzdálenost, může to přinést lepší řešení urgentních zdravotních problémů.

Mimořádně aktuálním – a urgentním – globálním problémem jsou například nozokomiální infekce. V tomto případě není technologie nutná, ale představuje doplňkové řešení. Výzkumy ukazují, že až 90 % nozokomiálních infekcí se přenáší rukama. Víme, že je možné omezit výskyt jistých infekcí až o 40 % pouze tím, že zavedeme správné postupy hygieny rukou – což je preventivní řešení, které bychom mohli nazývat „jednoduchým“.

Z tohoto důvodu se stáváme partnerem nemocnic a pomáháme jim zlepšovat dodržování hygieny rukou a standardizovat vyzkoušené hygienické procesy.

Od školení správného mytí rukou, přes správné rozmísťování dezinfekčních prostředků až po digitální aplikaci,
která pomáhá sledovat pokrok v dodržování pravidel hygieny. Tato služba je na míru šitá každé nemocnici. Je to až tak jednoduché.

Prostě to vidím tak, že „sexy“ řešení jsou minulostí. To, co letí, je jednoduchost a měřitelný přínos.

Andreas Joehle, Chief Executive Officer skupiny HARTMANN, v článku časopisu InSIGHT komentuje aktuální trendy ve zdravotnictví.

Andreas Joehle
Chief Executive Officer
skupiny HARTMANN