bg-country-switch bg-country-switch

Uspořit peníze na provozu operačních sálu lze díky Operis

Nemocnice díky tomuto systému uspoří průměrně 10–15 % provozních nákladů. To odpovídá částkám v řádu milionů korun. Potvrzuje to i 25 dosud úspěšně realizovaných projektů.

Momentka z přípravy na operaci. Lékař pomáhá kolegyni do chirurgického pláště.

Všechny tyto údaje nashromáždil tým odborníků ze společnosti HARTMANN – RICO, který pomáhá nemocnicím uspořit díky efektivnějšímu provozu operačních sálů už více než deset let.

Operis je řešení na míru

„Nezřídka přijdeme na to, že operační sály jsou využívány jen na 40 až 50 % své kapacity. To je neefektivita, která by si zasloužila zlepšit,“ upozorňuje Tomáš Groh, výkonný ředitel HARTMANN – RICO.

Řešení na míru každé nemocnice se jmenuje Operis. Zaměřuje se na operační sály, jejichž provoz patří k nejnákladnějším úsekům každé nemocnice.

Na začátku každého projektu je procesní analýza, během níž konzultanti HARTMANN – RICO detailně analyzují vytíženost operačních sálů. Na základě toho pak navrhnou možnosti, jak odbourat neefektivní činnosti, a tím uspořit.

„Umíme najít úspory v každém zdravotnickém zařízení. Obvykle dosáhnou milionů korun. Nemocnicím dodáváme
i on-line nástroj, který výsledky našich zjištění pomůže uvést do praxe – Operis. Vytíženost operačních sálů a další nákladové položky si díky němu dokáží nemocnice velmi efektivně ohlídat,“ vysvětluje Václav Halama, Sales Manager
pro Hospital Business.

Konkrétní příklad úspor

Analytici HARTMANN – RICO například posuzovali nemocnici, která má 6 operačních sálů se sedmi tisíci operačními výkony ročně.

Z procesní analýzy mimo jiné vyplynulo, že naprostá většina operací začala později, než je stanovená doba. Jen odbouráním těchto prostojů bylo možné dosáhnout úspor ve výši 1,7 mil. Kč. Celková výše možných úspor byla spočítána na 2,5 mil. Kč ročně.

HARTMANN – RICO následně dodala nemocnici zmíněný systém Operis a poskytla i podporu pro jeho správné používání. „Jde o změny chování a přístupu, všechno se točí kolem plánování, využití dat a informací, které nemocnice už dnes mají,“ dodává Tomáš Groh.

Příklady z výstupů z Process Analysis Tool, zkráceně PA tool od HARTMANN. Grafy a tabulky usnadňující analýzu procesů centrálních operačních sálů.

3 otázky pro Václava Halamu
Sales Manager Hospital Business, HARTMANN – RICO

Pro koho je nabídka HARTMANN – RICO určena?
Pro jakékoliv zdravotnické zařízení, které má operační sály. Dlouhodobě v této oblasti umíme najít úspory ve výši
10–15 % celkových nákladů. Navíc dokážeme omezit přesčasy a uspořit také čas zdravotnického personálu.

Nabízíte i předbežné konzultace?
Samozřejmě, před uzavřením dohody s vámi detailně projdeme situaci a definujeme nejčastější nedostatky
a problémy související s operačními sály. Chceme, aby výsledkem naší poradenské práce byla úspora ve výši, která se vaší nemocnici vždy vyplatí.

Jak tým HARTMANN – RICO kontaktovat?
Kontakty najdete na internetových stránkách
www.operis-sw.cz, můžete využít e-mail info@operis-sw.cz nebo nám rovnou zavolejte do centrály na Londýnském náměstí v Brně na telefonní číslo 549 456 960.