bg-country-switch

Adam Vojtěch zhodnotil prvních 100 dní v roli ministra a představil další priority zdravotnictví

Shrnutí dosavadních výsledků, vytyčení priorit, aktuální agendy i dlouhodobých záměrů ministerstva zdravotnictví – to vše bylo na programu bilanční tiskové konference ministerstva zdravotnictví konané u příležitosti sta dnů Adama Vojtěcha v ministerské funkci. Stejný program pak Vojtěch představil i na pravidelném diskuzním setkání iniciativy Zdravotnictví 2.0.

Adam Vojtěch

Shrnutí dosavadních výsledků, vytyčení priorit, aktuální agendy i dlouhodobých záměrů ministerstva zdravotnictví – to vše bylo na programu bilanční tiskové konference ministerstva zdravotnictvíkonané u příležitosti sta dnů Adama Vojtěcha v ministerské funkci.Stejný program pak Vojtěch představil i na pravidelném diskuzním setkání iniciativy Zdravotnictví 2.0.

Dosavadní působení ve vládě charakterizoval Vojtěch jako „politiku otevřených dveří“.„Moje motto od začátku působení je maximální transparentnost a otevřenost ministerstva zdravotnictví, to znamená komunikace se všemi segmenty, ale také pacientskými organizacemi a zástupci dalších stakeholderů,“ujistil Vojtěch. Mezi kroky vedoucí k vyšší otevřenosti úřadu jmenoval například zveřejnění seznamu svých poradců či vytvoření portálu poradních orgánů. 

Pro celé ministerstvo vytyčil Vojtěch tři hlavní priority – dotažení projektu eRecept a seznámení lékařů s tímto systémem, fungování úhrad zdravotnických prostředků na poukaz a zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče. „Spíše se zabýváme objemem péče, ale nikdo příliš neřeší výstupy a kvalitu,“ konstatoval Vojtěch s tím, že by chtěl větší kvalitu a dostupnost provázat s navyšováním financí pro příští rok v jednotlivých segmentech.

V dlouhodobějším horizontu by mělo dojít i k zavedení systematického měření, hodnocení a zveřejňování kvality zdravotní péče, které by nemocnicím nastavilo benchmarky a motivovalo je se v tomto ohledu zlepšovat. Lépe dostupné a objektivně hodnotitelné by pak měly být nejen informace o kvalitě péče, ale také o hospodaření zdravotnických zařízení. Proto chce Vojtěch vytvořit web s otevřenými daty.„Už jsme připravili směrnici a teď budeme pracovat na její implementaci tak, aby každá koruna, která je v rámci resortu utracena, byla daňovými poplatníky dohledatelná,“řekl.

Změnu přístupu by chtěl nastolit také v souvislosti se vstupem nových technologií a výkonů.„Měl by tu být systém, který bude jasně posuzovat, jestli je nová metoda nákladově efektivní a za danou cenu skutečně přináší hodnotu pacientům. Zatím tu transparentní systém nastaven není,“uvedl Vojtěch.

Co dalšího plánuje ministr pro svůj resort? Přečtěte se celý příspěvek na serveru Zdravotnický deník.