bg-country-switch bg-country-switch

i-hojeni.cz

Různé typy ran v různých fázích hojení vyžadují odlišné druhy terapie. A správné rozhodování o tom, jaký způsob léčby zvolit, šetří čas i peníze. Online nástroj pro sledování a analýzu hojení ran i-hojeni.cz pomáhá pečlivě a přehledně monitorovat léčbu v každé její fázi a dává tak lékaři potřebné podklady pro rozhodování o dalším postupu. Výsledkem je kratší doba hojení i u velkých a problematických ran, snížení rizika pro pacienta, redukce nákladů na léčbu a vyšší počet vyléčených pacientů.

Vyslechnout si při léčbě v nemocnici dobrou zprávu je tisíckrát cennější než v normálním životě. Aby takových dobrých zpráv bylo co nejvíc, používejte při léčbě ran náš online nástroj i-hojeni.

i-hojeni.cz – online pomocník při hojení ran

 • Umožňuje sledovat skutečné náklady na pacienta a vyhodnocovat efektivitu léčby
 • Poskytuje ekonomické porovnání standardní léčby a léčby podtlakovou terapií
 • Pomáhá zvolit vhodný způsob léčby pro každou ránu
 • Shromažďuje data o délce léčby a výši nákladů jednotlivých případů
 • Sleduje ty klinické parametry, které potřebujete
 • Umožňuje sdílení případů mezi zdravotníky pouhým odesláním odkazu
 • Shromažďuje relevantní informace pro případné právní spory

Co získáte?

 • Zefektivnění léčby ran
 • Úsporu času i nákladů
 • Efektivní využití lůžkové kapacity
 • Přehled o kvalitě péče
 • Dobré výsledky k prezentaci

doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Lékařka I. chirurgické kliniky
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

"Využívání systému i-hojeni.cz má velký přínos pro všechny zúčastněné strany – pacient nemusí trávit tolik času hospitalizací ani léčbou, zdravotnický personál ušetří čas, který může věnovat dalším pacientům, 
a zdravotnické zařízení získá zřetelné ekonomické úspory."