bg-country-switch bg-country-switch

Rozvojové projekty

Pro vyšší kvalitu a efektivitu zdravotní péče.

Název projektu:
Vývoj aplikací pro podporu klinického rozhodování - Clinical Decision Tools

Registrační číslo:CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024968
Program:OP PIK Aplikace, Výzva VIII
Náplň:Předmětem projektu je realizace výzkumných a vývojových aktivit v oblasti zdravotnictví. Řešen prostřednictvím výzkumně-vývojových kapacit společnosti HARTMANN - RICO a.s. V předkládaném projektu půjde o výzkum a vývoj tří softwarových aplikací, konkrétně se bude jednat o tyto – EPIDIS, MIKROBIS a QUALITYS.
Termín realizace:01/2021 – 05/2023
Vlajka Evropské unie a logo Ministerstva průmyslu a obchodu ČR poukazují na svou podporu našich rozvojových projektů.

Název projektu:
Inovace roušek pro operační krytí

Náplň:Cílem projektu je uvést do výroby a na trh inovovaný produkt nových operačních roušek za podpory zavedení inovovaného procesu, který spočívá v zavedení unikátní plně automatizované skládací a laminovací linky.
Vlajka Evropské unie a logo Ministerstva průmyslu a obchodu ČR poukazují na svou podporu našich rozvojových projektů.