Naše odpovědnost

Naše odpovědnost

Jdeme dál – vždy zodpovědně a ohleduplně k našemu okolí.

Ekologie. V HARTMANN přijímáme odpovědnost za ochranu životního prostředí. Je to naše společné bohatství.

Uvědomujeme si, že kvalita života člověka není dána pouze možností používat špičkové výrobky v péči o zdraví. Proto přijímáme odpovědnost za náš celkový vliv na prostředí, ve kterém působíme – ať už jde o přírodu nebo lidi kolem nás.

Striktně se držíme pravidel našeho Kodexu chování, což v praxi znamená rozvíjet dobré a korektní vztahy s našimi zaměstnanci, zákazníky, partnery i dodavateli, chránit jejich soukromí, odmítat korupci, být transparentní, chránit duševní vlastnictví a představovat naši nabídku prostřednictvím férové a upřímné reklamy.

Dodržujeme principy dobrého řízení, díky kterým může růst nejen celá firma, ale také kvalita našich výrobků a služeb. Tu zajišťujeme integrovaným systémem managementu kvality, díky němuž můžeme zákazníkům zaručit, že jsou dodrženy nejvyšší požadavky na kvalitu, čistotu a bezpečnost ve všech stupních výrobního procesu.V sociální rovině v první řadě chráníme zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců. Víme však, že neméně důležitá je i jejich celková spokojenost. Proto se věnujeme rozvoji vzdělávání našich pracovníků, dbáme o vyváženost jejich pracovního a osobního života a ctíme dodržování rovných příležitostí. S nadšením se věnujeme dobrovolnické činnosti a dobročinným projektům.

I ten nejmenší detail může přispět ke snížení negativních dopadů na životní prostředí. Proto se na vše v HARTMANN zaměřujeme důkladně a jako pod lupou zkoumáme, co vše můžeme u nás zlepšit.

Napříč celou firmou rozvíjíme šetrnou environmentální firemní kulturu, maximálně omezujeme dopady naší činnosti na životní prostředí a vyvíjíme produkty a služby přátelské k životnímu prostředí, vždy v souladu se standardy řady ISO 14000. Náš závazek vůči okolí jsme přijali v podobě konceptu Health, Safety & Environment Management – systému managementu bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.

Health, Safety & Environment Management

Nedílnou součástí našeho systému řízení je koncept HSE Management. Ten je zárukou odpovědného přístupu k zaměstnancům, okolí a trvale udržitelnému rozvoji a zároveň i vodítkem pro důsledné dodržování právních a jiných požadavků.

Seznamte se blíže s našimi závazky v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví našich zaměstnanců:
Politika HSE
Certifikát systému řízení
Management System Certificate (ENG)
Environmentální cíle

Informace o vymezení rozsahu systému HSE jsou k dispozici na vyžádání.

Management kvality

HARTMANN-RICO a.s. je držitelem certifikátů pro systém zabezpečení kvality ISO 9001:2015, systém zabezpečení kvality pro zdravotnické prostředky IS0 13485:2016a certifikát pro sterilizaci zdravotnických prostředků ethylenoxidem EN 11135-1:2007. Každoročně prováděný audit společností TÜV Product Service potvrdil oprávněnost držení těchto certifikátů.

Projekt DOBRÝ SOUSED

je pro nás jedním z klíčových CSR projektů společnosti. Ačkoliv se naše výrobní podniky chovají odpovědně, mají vysoké standardy ochrany životního prostředí a dávají lidem práce, Dobrý soused je chtěná podpora pro místní komunity a naším příspěvkem k jejich rozvoji.

Podporujeme

Ceníme si činnosti neziskových organizací, občanských sdružení a nadací, které stejně jako HARTMANN usilují o zlepšování kvality života a prostředí kolem nás. Proto hrdě podporujeme tyto organizace:

HARTMANN podporuje činnost neziskových organizací. Jsme partnery DEBRA ČR, Diecézní charity Brno, Nadace Taťány Kuchařové KRÁSA POMOCI, týmu mladých lékařů LOONO.CZ a Vyšší odborné zdravotnické škole Brno.
Fotogalerie
1440 x 1680 (6:7 Aspect Ratio)