HARTMANN SCHOOL AWARDS HARTMANN SCHOOL AWARDS

HARTMANN
SCHOOL AWARDS

Pojďme společně přemýšlet o tom, jakou zdravotní péči v budoucnosti chceme. Každá neotřelá myšlenka, která nezapadne a schopnost posoudit každou výzvu z různých úhlů pohledu, to je to, co nás může posunout zase o krok dál.

HARTMANN School Awards
je  projekt společností
HARTMANN - RICO a.s.
  a EEZY Events & Education, s.r.o.

V České republice se systém zdravotní a sociální péče již delší dobu potýká s nedostatkem zdravotnických pracovníků. Povolání a práce středního zdravotnického personálu jsou společensky klíčové, zasluhující náležitou prestiž a odpovídající společenské uznání.

Cílem projektu je podpora motivace studentů zdravotnických škol aktivně se zapojit do přehodnocování procesů zdravotní péče směrem k jejímu zefektivnění, podpora vnímání role zdravotnického personálu jako jedné z klíčových rolí fakticky ovlivňujících, jak bude zdravotní péče fungovat v praxi, vzdělávání budoucího zdravotnického personálu v této oblasti ve smyslu rozvíjení kritického myšlení a schopností studentů své myšlenky obhajovat a prezentovat.

Hlavní náplní projektu je podpora profesního rozvoje budoucích sester v této oblasti prostřednictvím soutěže studentů středních zdravotnických škol,
a to konkrétně tříčlenných týmů, ve třetím ročníku studia.

Společnost HARTMANN – RICO ocenila výherce prvního ročníku HARTMANN School Awards

O soutěži

Milé studentky a studenti třetích ročníků středních zdravotnických škol, v českém zdravotnictví se některé problémy prezentují jako složité a obtížně řešitelné, jiné jako nevýznamné a o některých se nemluví vůbec. Je paradoxní, že ty aktuálně velké se z dlouhodobého pohledu jeví jako malé, a naopak.

Pomozte českému zdravotnictví – zúčastněte se soutěže.

Soutěž trvá v období: 31. 5. 2021 – 23. 11. 2021.

Pravidla soutěže

Předmětem soutěže je vytvoření práce následujících parametrů. 

Zadání práce:

 • Práce bude vypracována týmy studentek a studentů třetích ročníků středních zdravotnických škol.
 • Práce bude zpracována ve formátu MS Office Word.
 • Rozsah práce: 2500–3500 slov
 • Řádkování textu: 1,5
 • Font písma: Arial
 • Velikost písma: 12
 • Zarovnání textu: do bloku
 • Vaši práci můžete zaslat do 15. 7. 2021 na e-mail hsa@eezy.cz, ze které Vám přijde po vyplnění registračního formuláře email se všemi organizačními pokyny.


Prezentace prací, které postupují do druhého kola:

 • Do druhého kola postupují nejlepší tři práce, které budou oceněny, dle umístění, níže uvedenými cenami.
 • Pokud Vaše práce postoupí do druhého kola, budeme Vás informovat pomocí e-mailu, ve kterém bude uveden termín prezentace Vaší práce.
 • Práce bude zpracována ve formátu PowerPoint.
 • Délka ústní prezentace minimálně 10 minut a maximálně 30 minut.
 • Důraz bude kladen primárně na profesionální zpracování textu, obsahu, formálnost a věcnost prezentace.

Registrační formulář naleznete ZDE.

Téma k zpracování

Tříčlenné týmy studentek a studentů třetích ročníků středních zdravotnických škol soutěží mezi sebou v jedné z vybraných oblastí:

Kvalita péče o pacienta v českém zdravotnictví.

Zpracujte studentskou práci na téma: „Jak zvýšit kvalitu péče o pacienta“.

 • Zamyslete se a popište, jak může střední zdravotnický personál ovlivnit spokojenost pacienta v systému českého zdravotnictví, aby se pacient cítil lépe.
 • Ve své práci se soustřeďte pouze na oblasti, které může střední zdravotnický personál přímo ovlivnit, dle vašich dosavadních znalostí. A to například v oblastech: organizace práce na pracovišti, komunikace s pacientem a jeho příbuznými, péče o pacienta v duševní/fyzické oblasti nebo edukace/informovanost pacienta.

Doplnění k písemnému vypracování Prací v rámci soutěže HARTMANN School Awards a kritéria hodnocení

Úvod

 • motivace vašich návrhů, proč je navrhujete a proč právě tyto,
 • motto, heslo vašeho/vašich návrhů.

Představení lékařské specializace (chirurgie, hematologie, LDN…) na níž budete představovat své inovace/návrhy.

Představení/specifikace samotných inovativních návrhů – strukturovaně:

 • co konkrétně navrhujete,
 • jakým způsobem – co by se muselo stát, udělat,
 • kolik byste na případné změny spotřebovali času,
 • v jakém čase – pokud půjde o nějaké zásadnější změny, odhad časové náročnosti daného řešení,
 • provazba na celkové fungování ostatních oddělení, možnost přesahu.

Popis nějakého konkrétního emotivního příběhu/situace – dobrá a špatná praxe.

Závěr – vaše osobní shrnutí popisovaných řešení, max. 5 vět

Kritéria hodnocení

1. Proveditelnost v rámci ČR

 • Je někde v ČR již řešeno v reálných podmínkách?
 • Umožňuje nám navrhované řešení platná legislativa v ČR (např. standardy), na toto
  řešení?

2. Míra finančního zatížení zdravotnického zařízení

 • Je toto řešení finančně nad rámec běžného financování zdravotnického zařízení?
 • Uměli byste stanovit orientační výši finančních prostředků?

3. Míra zatížení lidských zdrojů

 • Kolik dle vašeho názoru bude potřeba lidí/zdravotnických pracovníků?
 • Bude potřeba více osob oproti stávajícímu stavu?

4. Časová proveditelnost konkrétních návrhů

 • Jsou navrhované aktivity nad rámec časové náročnosti běžných činností
  ve zdravotním zařízení?
 • Kolik osob je třeba na navrhovanou aktivitu?
Harmonogram 1. ročníku soutěže
31. 5. 2021Uzavření registrací na https://www.hartmann.info/cs-cz/kdo-jsme/l/cz/hartmann-school-awards/registracni-formular
15. 7. 2021Odevzdání písemných prací a odeslání na adresu: hsa@eezy.cz
20. 8. 2021Vyhodnocení odevzdaných prací odbornou redakcí měsíčníku Zdravotnictví a medicína, zástupci České asociace sester a zástupci společnosti Hartmann - Rico a.s.
24. 9. 2021Prezentace finalistů: Institut Klinické a Experimentální Medicíny, Vídeňská1958, Praha
23. 11. 2021Promo vítězných týmů v rámci galavečera 21. ročníku soutěže Sestra roku, Palác Lucerna, Vodičkova 704/36, Praha
Listopad 2021Víkendový pobyt v Praze pro zlatý, stříbrný a bronzový tým

Jak se registrovat

Registrovat se můžete do 31. 5. 2021.

Ceny, o které se hraje

Víkendový pobyt v Praze

pro 12 lidí včetně plné penze, s možností trávení volného času v OC Palladium
(2 noci, pro vítězné týmy – zlatý, stříbrný, bronzový; tým= 3 studenti + 1 učitel/mentor jako doprovod).

Zážitkové profesionální focení

s fotografem z lifestylového časopisu s vytvořením fotoknihy pro každou studentku.

9× setkání s populární bloggerkou/youtuberkou

(jméno bude upřesněno po vzájemné dohodě se společností HARTMANN), společná večeře
(pro vítězné týmy – zlatý, stříbrný, bronzový; tým = 3 studenti).

9× voucher do parfumerií Sephora

s exkluzivním líčením a workshopem s make-up artistkou
(pro vítězné týmy – zlatý, stříbrný, bronzový; tým = 3 studenti).

9× voucher do OC Palladium

v hodnotě 1 500 Kč
(pro vítězné týmy – zlatý, stříbrný, bronzový; tým = 3 studenti).

12× kosmetický dárkový koš

od společnosti HARTMANN - RICO v hodnotě 5 000 Kč
(pro vítězné týmy – zlatý, stříbrný, bronzový; tým = 3 studenti + 1 učitel/mentor).

12× knihy dle vlastního výběru

od společnosti Mladá fronta v hodnotě 5 000 Kč
(pro vítězné týmy – zlatý, stříbrný, bronzový; tým = 3 studenti + 1 učitel/mentor).

Veškeré dotazy k průběhu projektu prosím směřujte na realizační tým:

 • Ing. Lucie Jůn, projektová manažerka
  e-mail: lucie.jun@eezy.cz, mobil: +420 724 767 147

 • Karel Novotný, MBA, ředitel společnosti,
  e-mail: novotny@eezy.cz, mobil: +420 602 184 827

Odborné záštity a partneři projektu

logo Ministerstva zdravotnictví České republiky
Česká asociace sester
asociace zdravotnických škol
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
EEZY Events & Education, s.r.o.