Výsledky 3. ročníku HARTMANN School Awards

Třetí ročník soutěže HARTMANN School Awards, která je určená pro studenty středních zdravotnických škol, zná své vítěze. Nejlepším projektem letošního ročníku byla podle odborné poroty vize poskytování domácí péče za deset let, kterou představil tým z Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín. Ocenění za druhé a třetí místo pak putovalo do Jindřichova Hradce a do Brna.

Soutěž určenou pro studentky a studenty třetích ročníků středních zdravotnických škol v Česku pořádala již potřetí společnost HARTMANN – RICO spolu s EEZY Events & Education. Cílem projektu je motivovat studenty, aby se více angažovali v procesu zdravotnické péče v odborném i domácím prostředí. Do letošního ročníku se přihlásily týmy ze 48 středních zdravotnických škol.

Naším dlouhodobým cílem je kontinuálně zvyšovat prestiž nelékařských zdravotnických oborů. Mladé lidi chceme v rámci jejich přípravy na budoucí povolání motivovat k tomu, aby se nejen zajímali o stav tuzemské zdravotní péče, ale také se aktivně angažovali při řešení praktických témat a nebáli se přicházet s vlastními nápady,“ uvedl Jan Civín, Governmental Affairs Manager v HARTMANN – RICO a jeden z porotců letošního ročníku.


Zlatý tým

Zlatý tým

tým: Magdaléna Hýžová, Veronika Nováková a Hedvika Petrovická

škola: Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín

Stříbrný tým

Stříbrný tým

tým: Jana Pikalová, Monika Daňhelová a Lucie Vacková

škola: Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec

Bronzový tým

Bronzový tým

tým: Eva Nekudová, Štěpán Jelínek a Vojtěch Kadlečík

škola: Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská

Kvalita všech finálových projektů byla na velmi vysoké úrovni a to samé lze říct i o velké části všech přihlášených projektů. Dělá nám velkou radost, že budoucnost tuzemského zdravotnictví není mladým lidem vůbec lhostejná a že mají chuť trávit svůj volný čas přemýšlením o tom, jak ji udělat lepší,“ zakončil Governmental Affairs Manager HARTMANN – RICO.

Kdo usedl v porotě HARTMANN School Awards 2023

Vítězné projekty vybrala odborná porota, ve které zasedli:

  • MUDr. Marek Dvořák, PhD., MBA, vedoucí lékař na zdravotnické záchranné službě, lékař oddělení urgentního příjmu dospělých ve Fakultní nemocnici v Motole
  • PhDr. Martina Šochmanová, MBA, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu, hlavní sestra IKEM, prezidentka České asociace sester
  • Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol
  • Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC., primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce
  • Mgr. Jan Civín, LL.M., Governmental Affairs Manager HARTMANN – RICO
  • Karel Novotný, MBA, ředitel společnosti EEZY Events & Education, ředitel Aliance pro telemedicínu, digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb

Organizátorem soutěže je EEZY Publishing & EEZY Events and Educations.