HARTMANN akademie - lektoři HARTMANN akademie - lektoři

Lektoři

Tým lektorů

Konzultanti a lektoři HARTMANN akademie mají bohaté zkušenosti
z tuzemských i mezinárodních projektů. Naše poslání "Znalosti pomáhají léčit"
je naplňováno vaším prostřednictvím, což nás velmi těší.

* Neváhejte nás kontaktovat s vašimi požadavky a potřebami
* Chceme společně s vámi přispívat k vysoké kvalitě našeho zdravotnictví a sociálních služeb

PhDr. Mgr. Nikola Peřinová
PhDr. Mgr. Nikola Peřinová

Vzdělání:

 • Zdravotní vědy, Nutriční terapie, LF MU, magisterské studium
 • Rigorózní zkouška z psychologie a pedagogiky PF MU
 • Lektorský a supervizní výcvik, SPS Brno
 • výcvik Akreditovaný profesionální kouč


Praxe:
Od roku 2000 lektorská a konzultační činnost pro sociální oblast a zdravotnictví.
Zaměření na témata: výživa, soft skills, budování týmu, psychologie osobnosti.

Mgr. Kateřina Menšíková
Mgr. Kateřina Menšíková

Vzdělání:

 • obor všeobecná sestra, magisterské studium
 • specializační studium v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče
 • licence Förderverein Basale Stimulation® (reg. číslo 971 v EU)


Praxe:
Od roku 2009 lektorská činnost pro sociální oblast a zdravotnictví.
Certifikovaná lektorka kurzů Bazální stimulace.
Všeobecná sestra na ARO Nemocnice České Budějovice a FN Brno.

Ing. Hana Podzemná
Ing. Hana Podzemná

Vzdělání:

 • VUT Brno, Teorie řízení
 • Biografický model
 • Lektorský a supervizní výcvik, SPS Brno


Praxe:
Od roku 2002 lektorská a konzultační činnost pro sociální oblast a zdravotnictví.
Zaměření na témata: řešení problémových a konfliktních situací, zpětná vazba, nastavení a rozvoj týmové spolupráce, respektující komunikace, využití pracovního a osobního času.
Mgr. Bc. Tereza Kuchařová
Mgr. Bc. Tereza Kuchařová

Vzdělání:

 • obor Fyzioterapie (UJEP 2012 – 2015), bakalářské studium
 • obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče, magisterské studium (DP: Posuzování soběstačnosti seniorů trpících demencí, kteří jsou umístěni v institucionální péči)
 • Atestace v oboru Aplikovaná fyzioterapie (NCO NZO 2018)Praxe:
Od r. 2015 fyzioterapeut pro dospělé a dorost.
Lektor fyzioterapie LF MU a kurzu Rehabilitační ošetřovatelství v praxi.

Mgr. Ivana Radkovcová
Mgr. Ivana Radkovcová

Vzdělání:

 • Obor Fyziterapie, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, magisterské studium
 • Masarykova univerzita, bakalářské studium Fyzioterapie
 • Aplikace metody Roswithy Brunkow
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence


Praxe:
Fyzioterapeut, Fakultní nemocnice Brno
Al Moosa Specialist Hospital, Al-Ahsa, Saudská Arábie
Léčebné lázně Jáchymov
Nemocnice sv. Zdislavy Mostiště

Mgr. Martina Hurtová
Mgr. Martina Hurtová

Vzdělání:

 • VŠ se zaměřením na speciální a sociální pedagogiku, management a řízení lidských zdrojůPraxe
:
28 let praxe v pobytových sociálních službách, zkušenosti ve vedoucích funkcích.
Zkušenosti s řízením lidských zdrojů a lektorskou činností se specializací na vzdělávací programy zaměřené na standardy kvality sociálních služeb, agresivitu uživatelů, komunikaci, demenci a problémy stárnutí, etiky a profesních kompetencí pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků.
Průvodce kvality sociálních služeb.

Mgr. et Bc. Jaromíra Novotná
Mgr. et Bc. Jaromíra Novotná

Vzdělání:

 • SZŠ
 • obor Ošetřovatelství LF UK Praha a PF UP Olomouc
 • Lektorský a supervizní výcvik, SPS BrnoPraxe
:
Dětská zdravotní sestra, vrchní sestra chirurgické kliniky, hlavní sestra NsP.
Učitelka odborných předmětů SZŠ a VOŠ.
Externí vyučující psychologie a komunikace na LF UK; ČVUT FBMI; Univerzita 3. věku ČVUT.
Od 2008 lektor Hartmann akademie se zaměřením na psychosociální problematiku, komunikaci a problematiku psychických poruch souvisejících s procesem stárnutí.

Ondřej Michalík
Ondřej Michalík

Vzdělání:

 • všeobecná sestra
 • specializační vzdělávání v oborech Intenzivní péče a Domácí a hospicová péče
 • Essential Pain Management – rozpoznání a zvládání bolesti a další kurzyPraxe
:
ARK FN USA - všeobecná sestra na intenzivním lůžkovém oddělení a urgentním příjmu.
Oblastní charita Rajhrad - Vedoucí mobilního hospice sv. Jana.
Life Aid – poradenství a péče o dlouhodobě nemocné v jejich sociálním prostředí.
JIRP Nemocnice Ivančice – všeobecná sestra na lůžkovém a COVID oddělení.
Ošetřovatelská péče, zaměření na paliativní péči.

Mgr. Iveta Beranová
Mgr. Iveta Beranová

Vzdělání

 • obor Speciální pedagogika rehabilitační činnosti se zaměřením na management speciálních zařízení, PF Univerzita Hradec KrálovéPraxe:
Dlouholetá praxe v pobytovém zařízení sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením.
Zkušenosti s problematikou transformace sociálních služeb.
Lektorská a konzultační činnost v rámci Národního centra podpory transformace sociálních služeb.
Vedoucí střediska, zaměření na individuální plánování.

Bc. Alena Zmrzlá
Bc. Alena Zmrzlá

Vzdělání:

 • obor Ošetřovatelství, bakalářské studium na Fakultě zdravotnických věd UP Olomouc
 • obor Sálová sestra, Ošetřování chronických ran a Management, postgraduální studium
 • roční kurz Etika v ošetřovatelství
 • Trénování paměti, druhý stupeňPraxe:
Sestra v chirurgických oborech sálová sestra na chirurgii, ortopedii, očním.
Sestra v domácí péči a na chirurgické ambulanci.
Trenérka paměti.
Vedoucí terénní pečovatelské služby.

Bc. Hana Šperková
Bc. Hana Šperková
Vzdělání:
 • obor Zdravotnický záchranář, bakalářské studium, Slovenská zdravotnícka univerzita
 • obor Diplomovaný zdravotnický záchranář, Vyšší odborná škola zdravotnická Brno


Praxe:
Operátor zdravotnického operačního střediska.
Lektor NCONZO certifikovaný kurz operační řízení přednemocniční neodkladné péče.
Odborný technik a metodik interaktivní výuky – Ústav simulační medicíny LF MU.
Zdravotnický záchranář ve výjezdové skupině, ZZS Kraje Vysočina.
Lektor – ZZS JMK.
Jakub Jestřáb
PhDr. Mgr. Jakub Jestřáb, MBA

Vzdělání:

 • NCO NZO: Zdravotně-sociální pracovník
 • PF UPOL: PhDr. (Pedagogika-Sociální práce)
 • FVES v Toruni: MBA (Ekonomika a management)
 • Zdravotně-sociální fakulta JU: Bc. (Rehabilitační psychosociální péče) a Mgr. (Management sociální práce)
 • SZŠ: Sociální činnost

Praxe:
Sociální služby: domov se zvláštním režimem, domov pro seniory, odborné sociální poradenství a expertní skupina MPSV
Zdravotní služby: léčebna dlouhodobě nemocných, domácí ošetřovatelská péče (vč. domácího hospice) a street medicine
Veřejná správa: Úřad práce a Česká správa sociálního zabezpečení