Telemedicína musí zůstat pro uživatele jednoduchá

Telemedicína musí zůstat
pro uživatele jednoduchá,

dostupná a musí zachovat princip nezávislosti
a obecně svobodné vůle pacienta

O telemedicíně slýchávám už od počátku svých studií na medicíně. Dnes to bude přes čtvrt století, co na ten termín narážím. Z počátku mě vůbec nezajímala. Pokud ji kdo praktikoval, pak nejprve v rámci přenosu zobrazovacích metod. Mám s tím zafixováno jméno primáře oddělení nukleární medicíny Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, MUDr. Jiřího Bakaly. Měl jsem to štěstí s ním osobně mluvit ještě v době, kdy jsem byl problematikou zcela nepolíben. Snad nikoho neurazím, když si budu i dnes myslet, že z papíru ji do praxe přenášel právě on. Minimálně o telemedicíně přednášel a samotné slovo dostal do veřejného prostoru v České republice. Kéž by se dožil dnešních dní.

Spolu s kolegy jsem k telemedicíně přišel trochu jako slepý k houslím. Původním záměrem uLékaře.cz byla popularizace medicíny prostřednictvím textů, které psali srozumitelnou formou pro širokou veřejnost samotní lékaři. Jakmile to čtenáři zjistili, začali přemýšlet, jak se ptát na konkrétní zdravotní problémy. Současnou službu tedy tvořili samotní uživatelé. Na to jsme velmi pyšní. Má se stát, co si přeje pacient. To je mně a kolegům sympatický názor, nikomu nic nevnucujeme. Zohledňujeme pokoru a orientaci na potřebné. A mimo jiné praktičnost. Nemusíte nic vymýšlet, prostě je to předem uživateli ověřené.

Stále máme dojem, že jen málokdo uživatelům v oblasti digitálního zdraví naslouchá. Určitá hegemonizace zdraví ze stran nás, lékařů, ve společnosti stále panuje. Ale o naše vlastní zdraví v této souvislosti vůbec nejde! Rozhodl jsem se s kolegy neobracet se k planým slibům z různých stran, že už „zítra“ budeme mít skvělé řešení, a začali jsme vlastní pojetí telemedicíny ve spolupráci s pacienty. Každopádně morálně správně, lege artis nepochybně. Vybrali jsme si pro to záměrně komerční prostředí, protože nám to přišlo jako nejflexibilnější řešení. Kdyby v době vzniku uLékaře.cz kdokoliv ve státním sektoru či akademickém světe poskytoval skutečný zájem a součinnost, byli bychom dnes třeba neziskovka. Je zcela irelevantní myslet si, že dobrá řešení nemohou vznikat v podnikatelském prostředí.

Bude tomu třináct let, co jsme provedli první vzdálené konzultace. Jen pár let zpátky jsme dokázali své myšlenky monetizovat natolik, abychom vytvořili dlouhodobý, finančně udržitelný koncept. Léta jsme službu dotovali z jiných komerčních aktivit, mimo jiné z námi poskytované platformy pro celoživotní vzdělávání lékařů. Mohli jsme si dělit zisk. My raději investovali do budoucnosti a dlouhou dobu provozovali celou službu bezplatně, abychom si ověřili celý koncept z pohledu zájmu uživatelů, bezpečnosti platformy a budoucí součinnosti se zdravotním systémem jako takovým.

Bylo tedy naprosto přirozené, že jsme s vyhlášením nouzového stavu v polovině března neváhali a rozhodli se, že své půl milionem konzultací prověřené řešení nabídneme bezplatně všem svým kolegům cestou proLékaře.cz a potenciálně 10 miliónům lidí v Česku cestou uLékaře.cz. Tuším, že jsme byli historicky první, kdo nabídl něco takového dobrovolně a netlačil lékaře ani pacienty do bezpodmínečného využití. Principem vzniklé Virtuální čekárny České republiky bylo a zůstává chytré propojení konkrétního pacienta s jeho registrujícím praktickým lékařem. Nic víc a nic míň.

"Smyslem práce lékaře by neměla být až léčba, ale udržení plného zdraví lidí, o které pečuje. To je budoucnost medicíny, ve kterou spolu s kolegy věříme a která více a více hýbe i odborným publikem."
Smyslem práce lékaře by neměla být až léčba, ale udržení plného zdraví lidí, o které pečuje

Prvním impulzem byla ochrana zdraví obou, lékaře i pacienta, v době, kdy byly oprávněné obavy ze vzájemného fyzického kontaktu. Pacient a jeho lékař mohli defacto začít vzdáleně řešit jakýkoliv problém, který nevyžadoval tísňovou linku 155 či 112. Náš systém v žádném případě nenahrazuje ani fyzický kontakt s lékařem v rámci neurgentních stavů. Smyslem Virtuální čekárny je efektivně oba zásadní prvky systému propojit a vyjma odhadovaných 15 % dokončit konzultaci fyzickou návštěvou, která má ve své předchozí digitální formě bezpečnější parametry, je plánovatelná, existuje před ní datová věta a mimo jiné přináší praktickému lékaři i jasný finanční benefit.

Covid-19 ztrojnásobil poptávku po konzultacích

Od počátku nám ale bylo jasné, že tohle není řešení jen pro pandemii. Ostatně neděláme na našem projektu tak dlouho jen proto, abychom se připravovali na potenciální hrozbu infekční choroby. Tam, kde jsme mysleli, že budeme do příštích dvou let, jsme díky pandemii covid-19 už dnes. Telemedicínské konzultace námi poskytované mají využití v pre- i postkoronavirové době. Svědčí o tom až trojnásobný nárůst jejich počtu. Dnes jsme skoro na 5 000 za měsíc.

V rámci debat s jednotlivými lékaři jsme si ověřili, že tento koncept je zcela životaschopný a plně vyhovující. Spolupracujících lékařů už budeme mít ke čtyřem stovkám, z toho sedmdesát je lékařů praktických. Další desítky praktických lékařů se individuálně přidávají se spuštěním Virtuální čekárny.

Všichni se shodneme, že telemedicínské řešení musí mít primárně oporu v legislativě, která ale logicky přichází až s invencí. Kdyby nám právníci popsali všechno, co teprve nastane, nemáme co zkoumat. Těšíme se tedy z celospolečenské diskuze a snahy nevymýšlet „kolo“, které už ostatní vymysleli. Telemedicína musí být také bezpečná. Co ale považuji za vůbec nejdůležitější a znovu bych to rád zdůraznil – aby telemedicína zůstala pro uživatele jednoduchá, dostupná a platil v ní princip nezávislosti a obecně svobodné vůle pacienta. Tomu by se měla medicína obecně přizpůsobovat. Ne naopak. Naše řešení vykazuje známky vysoké efektivity, včetně té nákladové, i letitou historii. Nepochybný je i budoucí finanční profit pro praktikující kolegy v rámci časové úspory ruku v ruce s větším objemem pacientů. A mimo jiné je to aktuálně i deklarovaná podpora ze strany zdravotních pojišťoven.

Virtuální čekárna je a bude ve svém základu bezplatná platforma pro každého pacienta a našeho kolegu lékaře, který ji chce využít. Zdaleka to však není cíl, tam to nekončí. Spíše je to prostředek k tomu nejdůležitějšímu, čeho bychom chtěli dosáhnout. Interně tomu říkáme „zdraví zpět lidem“. Absolutně věříme na prevenci. Dnes už mnohem více než na „prosté“ léčení. Smyslem práce lékaře by neměla být až léčba, ale udržení plného zdraví lidí, o které pečuje. To je budoucnost medicíny, ve kterou spolu s kolegy věříme a která více a více hýbe i odborným publikem. Permanentní monitoring, participace na zachování vlastního zdraví, personalizovaný přístup a prediktivní modely spojují všechny prvky prevence. To je telemedicína podle nás. Vnímáme ji tedy hlavně jako významný nástroj k udržení zdraví.

MUDr. Tomáš Šebek

MUDr. Tomáš Šebek
zakladatel služby uLékaře.cz