bg-country-switch bg-country-switch

Jaké právní otázky
trápí zdravotníky?

Celoživotní vzdělávání zdravotníků je nezbytností.
Ekonomické a právní povědomí se dnes týká všech.
Na důležité právní otázky dal odpověď seminář
pro zdravotníky z Benešova.

Na důležité právní otázky dal odpověď seminář portálu proSestru.cz. Hlavním partnerem semináře byl HARTMANN.

Jakých nejčastějších chyb se zdravotníci dopouštějí při vedení zdravotnické dokumentace? Které právní předpisy by měli znát „jako když bičem mrská“ nebo které aktuálně platné právní předpisy stanovují například hygienické požadavky na zdravotnická zařízení?

Nejen o těchto tématech se hovořilo na vzdělávacím semináři, který pro zaměstnance Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově uspořádal portál proSestru.cz ve spolupráci s hlavním partnerem společností HARTMANN–RICO. Seminář se konal v úterý 26. listopadu v prostorách nemocnice a hlavním přednášejícím byl odborník na zdravotnické právo JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

 odborník na zdravotnické právo JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

Zákon o zdravotních službách je základ.

„Otázka legislativy je stále aktuální a jejího opakování není nikdy dost. Proto jsme rádi, že jsme mohli seminář na toto téma pro naše zaměstnance uspořádat,“ uvedla Mgr. Karin Kápičková, MBA, hlavní sestra benešovské nemocnice.

Vzdělávacího semináře, který byl připraven na míru potřebám benešovské nemocnice a jehož záznam bude k vidění na stránkách www.prosestru.cz, se zúčastnily zhruba čtyři desítky sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků.

Kromě přehledu aktuální legislativy byly na semináři prezentovány i kazuistiky z praxe a velký prostor byl věnován i zodpovídání dotazů účastníků. Otázky, které zazněly, se týkaly například práva nemocnice odmítnout převzít pacienta od zdravotnické záchranné služby ve chvíli, kdy je kapacita nemocnice naplněna. Účastníci se také zajímali o svá práva a povinnosti při poskytování zdravotní péče nesvéprávným či nezletilým pacientům, kteří nemají doprovod zákonných zástupců a tématem bylo i předávání informací mezi poskytovateli zdravotních či sociálních služeb, které v praxi nefunguje vždy správně.

„Každý poskytovatel zdravotních služeb je povinen předat jiným poskytovatelům zdravotních nebo sociálních služeb potřebné informace o zdravotním stavu pacienta nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních nebo sociálních služeb poskytovaných pacientovi,“ upozornil JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., s tím, že tato povinnost není jen kvůli ochraně pacienta, ale může být i kvůli ochraně třetích osob. „Někdy může být pacientovým zájmem svůj zdravotní stav zatajit, a proto je povinnost předat si informace o zdravotním stavu pacienta uložena poskytovatelům zdravotních služeb,“ vysvětlil JUDr. Dostál.

Část semináře se věnovala také zdravotnické dokumentaci a právním otázkám, které se k jejímu vedení vážou. V této souvislosti se hovořilo například o tom, co všechno patří do zdravotnické dokumentace, které osoby jsou oprávněny nahlížet do dokumentace a pořizovat si z ní kopie či jak mohou pacienti nahlížet do dokumentace, která je vedena pouze elektronicky.

Na důležité právní otázky dal odpověď seminář pro zdravotníky z Benešova

(zdroj Tisková zpráva proSestru.cz)