Nedostatek lidí v sociální péči

Nedostatek lidí v sociální péči trvá – řešit ho musí mix opatření