Sestra roku 2018

Sestry a nelékařští pracovníci
jsou nepostradatelnou součástí zdravotnictví.
Tradiční událost a slavnostní vyhlášení soutěže
tuto skutečnost opět připomnělo.

Již 19. ročník soutěže Sestra roku se uskutečnil 28. března 2019 nově v Kině Lucerna v Praze.  HARTMANN je již tradičně generálním partnerem celé slavnostní události, letos již po patnácté.

Co je na práci sestry nejtěžší?

I na tuto otázku odpovídá ve videu držitelka Čestného ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D.

Preview image YouTube videos
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.

Slavnostní předání ocenění každoročně organizuje vydavatelství Mladá fronta, divize Medical Services.

Záštitu nad touto událostí převzala Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Odborným garantem soutěže je pravidelně Česká asociace sester.

Hlediště akce Sestra roku
Vystoupení Anety Langerové na akci Sestra roku

Galavečer je již tradičně koncipován jako poděkování zdravotním sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádně zodpovědnou práci. Večerem provázel moderátor Libor Bouček a hudebním osvěžením večera byla tentokrát zpěvačka Aneta Langerová.

Ocenění Sestra roku bylo vyhlášeno ve dvou kategoriích.

V kategorii Sestra v přímé ošetřovatelské péči se stala vítězkou Mgr. Emilie Portlová, vrchní sestra z Nemocnice Letovice.

V kategorii Sestra v managementu a vzdělávání se jako první umístila Mgr. Jana Trnková, vrchní sestra Kliniky anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno Mgr. Ludmile Klemsové, Ph.D., vrchní sestře Kardiovaskulárního oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě.

Nejvíce hlasů v online anketě Sestra mého srdce získala Ludmila Komoňová, vrchní sestra oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných Nemocnice následné péče v Moravské Třebové.

Tomáš Groh

Fotogalerie

Mgr. Ivana Trnková vítězka soutěže Sestra roku v kategorii Sestra
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v rozhovoru s Tomášem Grohem ze společnosti HARTMANN.
doc. MUDr. Petr Neužil, MD, PhD, FESC vedoucí elektrofyziologického oddělení & kardiologického oddělení Nemocnice na Homolce
Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno Mgr. Ludmile Klemsové, Ph.D., vrchní sestře Kardiovaskulárního oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě.

Za HARTMANN všem vítězkám srdečně gratulujeme a děkujeme zdravotním sestrám za jejich velmi důležitou a náročnou práci, díky které jsou pacienti v té nejlepší péči.