Zdravotní klaun pomáhá, potvrdila vědecká studie

Zdravotní klaun prokazatelně pomáhá dětem před operací. Potvrdila to vědecká studie realizovaná ve FN Motol.

Je sedm hodin ráno. Na pokoji, uprostřed dětského oddělení, leží na posteli Péťa. Tenhle malý kluk čeká na operaci krčních mandlí. Péťa sleduje, jak si jeho maminka polohlasně povídá se sestřičkou. Nervózně si hraje s vlasy a přemýšlí nad tím, co se bude dít a proč máma vypadá tak nervózně.

Když v tom někdo zaťuká na dveře a nakoukne dovnitř: „Dobrý den, já jsem doktor René Votočka a mám to tu všechno na povel. Ty jsi Péťo, Péťa? Jdu zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku.“ Nervozita rychle opadá a mění se v hlasitý dětský smích, když si doktor Votočka splete východ z pokoje s koupelnou a při odchodu zakopne.

Chichotání jde slyšet přes celé oddělení a doktoři i sestřičky mají jasno. Zdravotní klaun přišel za dnešním prvním pacientem, kterého bude doprovázet celým dopolednem před operací a doprovodí ho až na práh operačního sálu.

Vědci chtěli ověřit funkčnost programu

Program NOS! aneb Na Operační Sál! běží v České republice již od roku 2013 a funguje celkem v sedmi nemocnicích. V rámci tohoto programu Zdravotní klauni tráví čas s dětmi, které čekají na chirurgický zákrok a doprovázejí je na sál.

Cílem je zbavit děti strachu a úzkosti, kterou trpí podle průzkumů až 60 % hospitalizovaných. Pozitivní výsledky tohoto snažení potvrzuje dnes mimo jiné už i odborná studie realizovaná ve FN Motol v Praze ve spolupráci s Vídeňskou univerzitou.

Výzkumu, který měl zhodnotit přínos klaunského programu NOS! (Na Operační Sál!), se zúčastnilo celkem 62 pacientů ve věku od 5 do 12 let. Děti byly rozdělené do dvou skupin – jednu z nich před operací Zdravotní klaun doprovázel (intervenční skupina), u druhé přítomen nebyl (kontrolní skupina).

Výzkum byl založen na metodě pozorování pomocí videonahrávek ana dotazníkovém šetření. Pacienti byli během čekání na operaci natáčeni, jejich chování bylo poté vyhodnocováno za pomocí nástroje mYPAS. Zaznamenávat své emoce a pocity v různých fázích příprav mohli jak děti, tak rodiče prostřednictvím dotazníku.

Získaná data tak pomohla objektivně změřit a vyhodnotit vliv Zdravotního klauna na dětskou psychiku v situaci před operací.

Závěry studie jsou jasné

A jaké jsou tedy závěry? Výsledky výzkumu jednoznačně potvrdily pozitivní účinky intervence Zdravotních klaunů nejen na chování a náladu dětí podstupujících operaci, ale také jejich pečovatelů. Konkrétně se prokázaly:

1. Kladné emoce

Děti, které klaun na operaci doprovázel se hlasově projevovaly pozitivněji a během čekání, premedikace i převozu na sál vykazovaly více kladných emocí.

2. Přetrvávající pozitivní účinky

I v době, kdy klaun nebyl u pacientů přítomen, přetrvávaly u hospitalizovaných pozitivní účinky jeho přítomnosti.

3. Působení i na rodiče

Také rodiče v intervenční skupině uváděli lepší náladu. Získaná data tak naznačují, že dobrá nálada opatrovníků mohla pozitivně působit na děti i v době, kdy se klaun zrovna věnoval jiným pacientům.

4. Klidnější chování

Hospitalizované děti, které trávily svůj čas před operací s klaunem reagovaly oproti druhé skupině mnohem pozitivněji. Byly klidnější a vykazovaly lepší náladu.

5 otázek pro: Zuzanu Kocábovou, primářku oddělení klinické psychologie FN Motol

O psychice dětí v nemocnici i pozitivních účincích působení Zdravotního klauna jsme si povídali s primářkou oddělení klinické psychologie ve FN Motol Zuzanou Kocábovou.

Jak děti z Vaší zkušenosti vnímají nemocniční prostředí a situaci před operací (bez přítomnosti Zdravotního klauna)?

Pro děti je nemocnice cizím prostředím, kde se setkávají s neznámými a často i nepříjemnými zákroky. Před samotnou operací se obávají bolesti i toho, co se bude dít. Neví, co při zákroku ucítí a jaké bude probuzení, což bývá velkým zdrojem úzkosti a nejistoty.

Proč je dobrá psychika dítěte před operací důležitá?

Dítě, u kterého se podaří snížit úzkost a zvýšit pozitivní emoce, mnohem lépe spolupracuje. Také jeho vzpomínky na pobyt v nemocnici nejsou tak negativní, což je výhodou například při opakovaných hospitalizacích.

Jakou roli v takovouto chvíli hraje dobrá nálada a přístup rodiče?

Naprosto klíčovou. Mnoho výzkumů totiž prokázalo, že již nejmenší děti se dokážou naladit na emoce svých blízkých. Pokud jsou tedy rodiče klidní, má to na malé pacienty a jejich prožívání situace zcela nesporně pozitivní vliv. A dospělý má navíc více času a síly se dítěti věnovat.

Jakým způsobem může špatný zážitek z nemocnice ovlivnit dítě do budoucna?

Další hospitalizace můžou provázet silné negativní emoce, intenzivnější reakce na zákroky či vyšší tendence k disimulaci. Některé studie také naznačují, že silný negativní zážitek může vést k vyhýbání se všem situacím, které pobyt v nemocnici připomínají, včetně například braní medikace.

Jaký je Váš názor na Zdravotního klauna z pohledu primářky oddělení klinické psychologie?

Myslím, že mohu mluvit za celé oddělení, když řeknu, že si spolupráce se Zdravotními klauny velmi vážíme. Přinášejí mnoho pozitivních emocí a pomáhají snižovat úzkost a stres, a to jak na odděleních dětských nemocnic, tak při setkáních s dříve narozenými v domovech pro seniory. Velmi si také cením jejich schopnosti odhadnout situaci a přizpůsobit se potřebám konkrétního člověka.