Sortiment společnosti HARTMANN pro oblast Desinfekce Sortiment společnosti HARTMANN pro oblast Desinfekce

Nástroje

Dekontaminace, automatický i manuální reprocessing endoskopů, speciální dezinfekce.

Čištění a dezinfekce nástrojů je dnes náročnějším úkolem, než jakým býval kdy v minulosti. Proto naše produkty vyvíjíme podle nejnovějších vědeckých poznatků a zákonných předpisů za použití nejmodernějších technologií. V ohnisku zájmu odborného čištění a dezinfekce kontaminovaných nástrojů stojí ochrana pacientů a zdravotnického personálua dlouhodobé udržení hodnoty nástrojů.

Dekontaminace

Detail ruky s chirurgickými nástroji v průběhu procesu dekontaminace

Manuální reprocessing endoskopů

Detainí záběr na manuální reprocessing endoskopů

Automatický reprocessing endoskopů

Ukázka z automatického reprocessingu endoskopů

Speciální dezinfekce

Stomatologie i jiné lékařské obory potřebují mnohdy speciální desinfekční prostředky