Mapa soukromých nemocnic

Krajské nemocnice
v soukromých rukách?
V Olomouckém kraji to funguje

Olomoucký kraj nabízí jedinečnou možnost srovnání. Své tři nemocniční areály totiž kraj svěřil už v roce 2007 do soukromých rukou, skupině Agel. A funguje to. Ale tím to zdaleka nekončí, na území kraje působí i fakultní a vojenská nemocnice. A péči o 634 tisíc obyvatel kraje ještě dokrývají další soukromé špitály.

Před více než patnácti lety jsem byl jako krajský radní u přípravy pronájmu tří krajských nemocnic. Mám v živé paměti, jaké emoce to vzbuzovalo u některých kolegů v krajském zastupitelstvu a mezi veřejností. Vytýkali nám, že zničíme celý systém akutní lůžkové péče a že si zahráváme s potřebami občanů,“ říká Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana.

Právě on má zdravotnictví za Olomoucký kraj na starosti už druhé volební období. Když hodnotí, zda se tehdejší krok vyplatil, zmiňuje především úspory, efektivní a racionální kroky manažerů skupiny Agel hned od počátku, co nemocnice převzali. Je fakt, že kvalita zdravotnictví tam neutrpěla. V letošním průzkumu Místo pro život skončil Olomoucký kraj v oblasti kvality a dostupnosti zdravotních asociálních služeb na třetím místě, hned za Prahou a Královéhradeckým krajem.

Složitý tvar, hustá síť

Olomoucký kraj by přitom měl být kvůli své poloze předurčen na složitější zajišťování dostupné zdravotní péče. Zatímco na jihu se blíží Brnu či Zlínu, na severu musí obsloužit hornatý výběžek republiky do polského území – především se to týká okresu Jeseník. Má však k tomuto účelu nečekaně hustou síť nemocnic.

V samotném krajském městě Olomouci působí jak Fakultní nemocnice, tak také Vojenská nemocnice. Zmíněné tři nemocniční areály v majetku kraje jsou v Přerově, Prostějově a Šternberku. Souhrnně působí pod hlavičkou společnosti AGEL Středomoravská nemocniční. Samostatnou součástí skupiny AGEL je pak Nemocnice Jeseník. Celý systém olomouckého zdravotnictví vhodně doplňují Nemocnice Šumperk a Nemocnice Hranice, které patří jiným provozovatelům.

„S výjimkou Vojenské nemocnice tato zařízení pro náš region smluvně zajišťují lékařskou pohotovostní službu v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost. FN Olomouc mimo to zajišťuje také lékařskou pohotovostní službu v oboru zubní lékařství a také nepřetržitou lékárenskou pohotovostní službu,“ upřesňuje Dalibor Horák. V severní části zajišťuje kraj zubní pohotovost ve spolupráci s Oblastní stomatologickou komorou Šumperk.

Finance využije kraj jinak

Otázkou však je, zda taková organizace péče kraj nestojí víc peněz než ostatní. Na to má Dalibor Horák jednoznačnou odpověď: „Podle údajů za rok 2021 směřovaly do zajištění provozu nemocnic z krajských rozpočtů ve většině případů stovky milionů korun, v případě Olomouckého kraje to však byla čistá nula. Stejně tomu bylo v předchozích letech.“

Podle něj se kraje netýká ani kritický nedostatek personálu a financí v důsledku jakékoliv příčiny a opakuje starou pravdu, že si soukromník se situací prostě a jednoduše poradí vždycky lépe než přece jen těžkopádnější veřejná správa.

„Olomoucký kraj s pronájmem nemocnic dosáhl výrazných finančních úspor a část volných prostředků mohl přesměrovat k pokrytí potřeb svých dalších zdravotnických příspěvkových organizací,“ upozorňuje náměstek Horák.

Ať tak či onak, pronájem nemocnic je na dobu určitou, přesněji na dvacet let. Kraj proto podle svého kompetenčního náměstka začíná připravovat nové koncesní řízení pro další období. Jedno je ale jisté, vyhodnocení těchto dvaceti let může být pro řadu dalších klíčovým ukazatelem, zda je takto zvolená cesta efektivní a zda by ji nemohli využít také. V Olomouci evidentně nepochybují o tom, že jejich cesta je ta správná.