Nove Mesto na Morave

Chceme změnit legislativu pro oblast dlouhodobé péče

Pět krajských nemocnic je základní páteří zdravotnictví v Kraji Vysočina. Potřeby půl milionu lidí doplňuje i jedna privátní nemocnice. Na Vysočině je dostupnost zdravotní péče velmi dobrá. Krajské nemocnice jsou v Jihlavě, Třebíči, Novém Městě na Moravě, Havlíčkově Brodě a v Pelhřimově.

„Všechny naše nemocnice skončily v minulém roce v zisku, ale musím doplnit, že veškeré investice realizuje přímo kraj. Roční objem je přitom nad půl miliardou korun,“ říká Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmana Kraje Vysočina.

Mezi největší projekty patří stavba nového pavilonu dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení v pelhřimovské nemocnici za 400 mil. Kč s datem dokončení v roce 2023. Je zajímavé, že 50 mil. Kč poskytla soukromá Dieter Morszeck Stiftung. V Třebíči letos dokončili přístavbu pavilonu operačních sálů za 417 mil. Kč. V jihlavské nemocnici nyní kraj provádí generální opravu centrálního stravovacího provozu za téměř 300 mil. Kč.

Kraj zorganizuje záchranku vždy nejlépe

Zdravotnická záchranná služba je plně v kompetenci každého kraje. „V případě Kraje Vysočina „šlape jako hodinky“. Kraj provozně na fungování této organizace přispívá 265 miliony korun ročně,“ upřesňuje Vladimír Novotný.

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina (ZZS KV) má k dispozici jedno z nejmodernějších vzdělávacích a výcvikových středisek se simulátorem vrtulníku. „Záchranka vloni pomohla 33 tisícům lidí, což je prozatím nejvíc v její historii. Její vozy vyjely 47 tisíckrát, jde o zásadně vyšší počty než v minulosti. Záchranářská helikoptéra vzlétla loni 608krát, jde o 166 vzletů více než v roce 2020,“ vypočítává náměstek hejtmana Kraje Vysočina.

Podle něj je zde role kraje nezastupitelná a model, kdy zřizuje a provozuje právě záchrannou službu, je plně funkční a logický.

Zdravotní a sociální pomezí se musí změnit

Pro Kraj Vysočina je jedním z klíčových i tematika řešení sociálně-zdravotního pomezí. Vysočina je zde velice progresivní a mezi regiony má ambici být aktivní při nastavování standardů.

„Víme, že dlouhodobě chybí efektivní řešení propojenosti systémů zdravotních a sociálních služeb. Je třeba pracovat na odstranění disproporcí mezi poskytováním a financováním ošetřovatelské péče v lůžkových zdravotních a pobytových sociálních zařízeních a také nastavit koordinované přechody uživatelů mezi jednotlivými systémy. Jedině tak je možné zajistit kvalitní individuální péči, efektivní fungování i financování a předcházení možného zhoršování zdravotního stavu osob závislých na dlouhodobé péči,“ říká Vladimír Novotný.

Pro tvorbu optimálního systému sociálně-zdravotního pomezí využívá kraj evropské dotace. Cílem projektu je systémová změna v obsahu a distribuci služeb sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina.

Náměstek plánuje pilotně vyzkoušet nový model poskytování dlouhodobé péče, a to za pomoci krajského koordinátora a regionálních koordinátorů za účelem zvýšení kvality života klientů dlouhodobé péče. Součástí inovace bude také nový centrální registr a metodika.

„Projekt se také zaměří na advokační činnost vedoucí k návrhům na úpravu legislativy v oblasti poskytování dlouhodobé péče v České republice,“ uzavírá 2. náměstek hejtmana Kraje Vysočina, Vladimír Novotný.

Nemocnice