Pět faktorů podle Jihočeských nemocnic Pět faktorů podle Jihočeských nemocnic

Jak hospodařit se ziskem?
Pět faktorů podle
Jihočeských nemocnic

Struktura nemocnic se odvíjí od největší, v Českých Budějovicích. Dalších šest nemocnic je ve velkých městech kraje: Táboře, Písku, Jindřichově Hradci, Strakonicích, Českém Krumlově a Prachaticích. V Dačicích je ještě osmá nemocnice restrukturalizovaná na LDN.

Jihočeský kraj je druhý největší rozlohou, ovšem až šestý počtem obyvatel. Ačkoliv je hustota jeho obyvatel nižší, rozmístěním nemocnic zajišťuje péči takřka dokonale. Nemocnice jsou ve všech okresních městech, v Českých Budějovicích pak ta největší, která se prakticky vyrovná fakultní nemocnici. Všechny jsou akciovými společnostmi, zřízeny krajem a sdruženy do akciové společnosti Jihočeské nemocnice. Fakultní nemocnice v kraji není.

Jihočeské nemocnice mají dlouhodobě pověst dobře řízených společností. Hospodaření končí ziskem a dokáží investovat z vlastních zdrojů. Proto jsme se zeptali Zuzany Roithové, která má na ně vliv jak z pozice předsedkyně představenstva holdingu, tak jako členka představenstva jednotlivých nemocnic, čím to vlastně je.

Nabídla hned pět faktorů, které mají synergický efekt: „Především máme optimální strukturu lůžkové péče. Kromě čtyř základních oborů poskytuje sedm okresních nemocnic lůžkovou péči i v několika méně frekventovaných oborech, jakými jsou například neurologie, urologie, ORL a další – po vzájemné dohodě jsou ovšem poskytovány vždy jen ve vybraných nemocnicích. To nám umožňuje vyšší kvalitu a zároveň ekonomickou rentabilitu,“ říká Zuzana Roithová.

Dalším faktorem je podle ní holdingové uspořádání. Nemocnice nakupují společně nejen léky a zdravotnické prostředky, ale i informační technologie a další služby. Mají silné postavení ve vyjednávání se zdravotními pojišťovnami a společné nákupy jim šetří peníze.

„Nemocnice mají jednotný elektronický objednávkový systém, jednotné účetní osnovy a také společné manažerské sestavy, které nám umožňují srovnávání dat – především finančních, produkčních a personálních. Dodržování finančního plánu a zejména plánu produkce podle jednotlivých pojišťoven je sledováno pravidelně na představenstvech všech nemocnic. Na případný deficit je tak možné reagovat vhodným úsporným opatřením ihned,“ upozorňuje Zuzana Roithová.

A samozřejmě by to celé nefungovalo bez kvalitního vedení. „Máme štěstí, že vedení kraje je dlouhodobě vstřícné k potřebám nemocnic. Kraj se na investicích podílí. A nakonec, byť je to faktor klíčový, je potřeba zdůraznit profesionalitu vrcholového i středního vedení jednotlivých nemocnic,“ dodává předsedkyně představenstva Jihočeských nemocnic.

Špitálům se tak daří nejen udržovat, ale dokonce i zvyšovat počet sester. Mezi okresními a krajskou nemocnicí v Českých Budějovicích funguje spolupráce na úrovni primářů a dalších specialistů, což umožňuje efektivní péči o pacienty vyžadující specializovanou, případně také superspecializovanou léčbu.