Lékař ukazuje dokumenty

Stanovisko společnosti HARTMANN – RICO
k dodávkám zdravotnických prostředků

03.06.2020

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,

rádi bychom navázali na vyjádření ze dne 10. března a informovali vás o dostupnosti sortimentu společnosti HARTMANN - RICO.

Společnost HARTMANN – RICO je schopna dodávat ve všech hlavních produktových kategoriích způsobem běžným před situací COVID-19, a plynule tak pokrývat poptávku zákazníků. Jedná se zejména o produkty používané v péči o inkontinentní pacienty, produkty pro léčbu a hojení ran, v neposlední řadě jednorázové operační a zákrokové sety.

V oblasti desinfekce dodáváme zákazníkům výrazně více než před krizovým stavem v souvislosti COVID-19, ale vzhledem k vysokému růstu poptávky nejsme schopni veškerou poptávku plně uspokojovat.

V oblasti dodávek operačního oblečení, konkrétně plášťů a operačních masek, problematická situace i nadále trvá a vzhledem k celosvětové poptávce a omezené dostupnosti jsme schopni pokrývat ji pouze omezeně. Uvedený sortiment zajišťuje společnost HARTMANN – RICO v síti svých dodavatelů a situaci výrazně ovlivňuje aktuální stav v jednotlivých zemích.

Ceny dodávaných výrobků v absolutní většině odpovídají cenám na úrovni před krizovou situací COVID-19 a společnost HARTMANN – RICO přistupuje ke zvyšování cen ojediněle,a to pouze tam, kde objektivně a výrazně rostou náklady vstupů, které jsme nucení zohlednit ve svých cenách.

O změnách dostupnosti jednotlivých sortimentů a případných změnách cen vás budou průběžně informovat naši obchodní zástupci a manažeři pro klíčové zákazníky.

Děkujeme vám za důvěru a vzájemnou spolupráci.

S úctou,

Tomáš Groh
Člen představenstva a výkonný ředitel
HARTMANN - RICO

Václav Halama
Business Unit Manager
HARTMANN - RICO