bg-country-switch

Supermodelka a humanitární pracovnice

Jak se česká supermodelka stala hlasem starších lidí - a pomohla přerušit tabu o inkontinenci.

Taťána Gregor Brzobohatá hovoří na akci Asociace společenské odpovědnosti. Taťána je také ambasadorkou značky HARTMANN

Asi byste nemysleli, že bývalá Miss World je člověkem, který by měl hrát významnou roli při pomoci seniorům překonávat problémy spojené s inkontinencí. Ale přesně to Taťána Gregor Brzobohatá v rámci své rozsáhlé práce ve prospěch seniorů v rodné České republice i v zahraničí dělá.

Taťána, která již dva roky vystupuje jako ambasador značky HARTMANN v České republice a na Slovensku, se o pomoc hendikepovaným seniorům začala zajímat během měsíců poté, co byla v roce 2016 v pouhých 18-ti letech korunována na Miss World.

Během tohoto období využila svoji nově nabytou slávu a pomohla různým známým mezinárodním charitativním organizacím vybrat více než deset milionů dolarů. Po čase si stále více začala uvědomovat, že je stále přehlížena jedna důležitá skupina občanů: senioři.

„Byla jsem ráda, že jsem mohla využít své pozice Miss World a pomoci zranitelným dětem, lidem trpícím různými nemocemi a postiženími i lidem, trpícím chudobou, přírodními katastrofami a válečnými konflikty“, vzpomíná Taťána. „Zdálo se mi ale, že se téměř žádná pozornost nevěnovala potřebám seniorů.“

V minulém roce jsme mohli Taťánu Gregor Brzobohatou vidět i v OSN, kde zastupovala české nevládní organizace na zasedání hodnotícím oblasti udržitelného rozvoje

Supermodelka a humanitární pracovnice

Proto v roce 2008, vedle blyštivé kariéry supermodelky, založila Taťána nadaci Krása pomoci, která má za cíl podporovat seniory v České republice.

Nadace poskytuje praktickou pomoc i špičkově proškolené sociální pracovníky s cílem, aby senioři zůstávali doma a nabyli přesunováni do ústavní péče. Nadace také provozuje programy, které mají za cíl přesvědčit firmy, aby zaměstnávaly starší lidi a motivovaly mladé lidí k návštěvám starších spoluobčanů v rámci jejich komunity.

Jako hlavní představitelka charitativní organizace se Taťána angažuje jak doma v České republice, tak i na mezinárodním poli a zvyšuje povědomí o potřebách seniorů jak mezi odpovědnými osobami, tak v široké veřejnosti.

V nedávné době se obrátila na světové politiky při vrcholných schůzích Organizace spojených národů, kde zdůrazňovala výzvy spojené s celosvětově rychle stárnoucí populací a propagovala pozitivní přístup ke starým lidem. V minulém roce Taťána zastupovala české nevládní organizace na zasedání hodnotícím cíle Organizace spojených národů v oblasti udržitelného rozvoje. Na konci tohoto roku se také bude účastnit velké konference Organizace spojených národů na téma stárnutí populace.

Taťána Gregor Brzobohatá se ve svých humanitárních aktivitách zaměřuje i na starší generaci. Osobně vyzývá, abychom se nebáli otevřeně mluvit o problémech inkontinence

Stále ve styku se seniory

I přes všechny tyto závazky si Taťána stále udělá čas na kontakt se zástupci starší generace. Říká: „Ráda naslouchám tomu, co je pro seniory důležité - velmi často je to, i přes jejich pokročilý věk, udržení si vlastní nezávislosti.“ A to formuje práci, kterou děláme v naší nadaci.

„Strašně ráda s nimi trávím čas. Ráda poslouchám příběhy, které mi vypráví a směji se s nimi. Takováto setkání tomu celému dávají smysl“.

Díky kontaktům se seniory se Taťána dozvěděla, kolik z nich trpí inkontinencí. „Inkontinence může mít vážný dopad na životy lidí bez ohledu na jejich věk“, říká Taťána. „Ale pro hodně z nich jde o velmi nepříjemný problém a často se stydí požádat o pomoc, když ji potřebují“.

Prolomit tabu ohledně inkontinence

„Promluvila jsem o problému inkontinence na veřejnosti a někteří senioři mi potom řekli, že jim to pomohlo být vůči této tematice více otevření. Snažím se dodat lidem odvahu, aby navštívili svého lékaře a získali tam správné léky a produkty, které by jim pomohly. Taková iniciativa může udělat mnoho.“

Stejně zapáleně Taťána propaguje i cvičení k posilování svalů pánevního dna. Vysvětluje: „Tato cvičení mohou být jednoduchá a může je provádět téměř každý. Mohou znamenat velkou pomoc při zvládání inkontinence i při její prevenci. Naši sociální pracovníci radí klientům ohledně metod, které jsou pro ně nejvhodnější.“

Neotřesitelné odhodlání

Desítku let poté, co založila svoji nadaci, Taťánino nadšení pro změnu života starší generace nevykazuje žádné známky uvadání. „Vyrostla jsem na české vesnici, a měla jsem neuvěřitelné štěstí, že jsem mohla hodně času strávit s mými prarodiči a dokonce i s praprarodiči“, vzpomíná. „ Měli velký podíl na mojí výchově i na výchově mých sourozenců. Myslím, že tato zkušenost mi dala schopnost empatie vůči starší generaci. Chci pokračovat ve snaze zlepšovat jejich kvalitu života tak dlouho, jak jen budu moci“.