Preventivní hygienická opatření při ochraně před koronavirem

Preventivní hygienická opatření
při ochraně před koronavirem

Tento článek obsahuje rady, které by vám měly pomoci při ochraně starších lidí před koronavirem.

Jak se chránit před koronavirem

V důsledku globální zdravotnické krize vyvolané koronavirem najdete řadu doporučení pro zajištění správné hygieny, zejména pokud jde o péči o starší příbuzné.

Nejohroženější skupinou v souvislosti s infekcí virem COVID-19 jsou v současné době starší lidé. Z tohoto důvodu budete muset vzít v úvahu extrémní, ale nezbytná opatření, jak zabránit šíření tohoto viru, přičemž jim jako pečovatelé budete muset věnovat obzvláštní pozornost.

Pokud jste pečovatelem a máte podezření, že byste mohli být nakaženi, je nutné tato opatření zintenzivnit a je třeba omezit kontakt s pacientem na minimum. Všichni pečovatelé musí být velmi opatrní, protože jste v kontaktu s lidmi, kteří jsou velmi zranitelní, a musíte udělat vše pro jejich ochranu.

Proč potřebují starší lidé zvláštní ochranu před koronavirem?

Proč potřebují starší lidé zvláštní ochranu před koronavirem?

Důvodem, proč jsou starší lidé v současné době vystaveni většímu riziku, je to, že se tento virus zaměřuje na ty, kteří mají zhoršený zdravotní stav. Starší lidé představují věkovou skupinu, která obecně trpí chronickými nemocemi a někteří dokonce trpí několika těmito nemocemi současně.

Při kontaktu s jinými lidmi proto musíte postupovat velmi opatrně. Musíte být zodpovědní jak za sebe, tak za ty, o které se staráte.

Hygienická doporučení:

Světová zdravotnická organizace nám připomíná některá obecná preventivní opatření, která musíme přijmout, abychom se ochránili před jakýmkoli onemocněním dýchacích cest:

  • Důkladně si myjte ruce mýdlem a vodou nebo roztokem alkoholu, a to zejména po přímém kontaktu s nemocnými nebo s jejich okolím.
  • Vyvarujte se těsného kontaktu s lidmi, kteří vykazují známky infekce dýchacích cest, například pokud kašlou nebo kýchají.
  • Udržujte vzdálenost minimálně jednoho metru od lidí s příznaky akutní respirační infekce.
  • Při kašli nebo kýchání si zakryjte ústa a nos jednorázovou textilií nebo vnitřní částí loktu a ihned poté si umyjte ruce.
  • Vyhýbejte se sdíleným jídlům nebo používání sdíleného nádobí (příborů, sklenic, ubrousků atd.) a dalších věcí, aniž byste je nejprve vyčistili.
  • V současné době nejsou vyžadována žádná zvláštní opatření pro prevenci infekce týkající se zvířat nebo jídla.

Vláda České republiky doporučuje každý den sledovat vládní webové stránky a internetové stránky místní správy, kde získáte aktuální informace o vývoji viru a o zavedených opatřeních.