Desinfekce

Vylepšená dezinfekce může redukovat mikrobiální kontaminaci a snižovat kolonizaci pacientů a rozvoj nozokomiálních infekcí

Pragmatická, prospektivní, multicentrická, klastrová randomizovaná studie.

Hartmann-HSC-Logo-Claim
Výzkum desinfekce

Kontext

Kontaminované povrchy jsou důležitým faktorem přenosu patogenů a následného rozvoje nozokomiálních infekcí (HAI). Pro úspěšnou prevenci infekcí v nemocničním prostředí proto hraje povrchová dezinfekce zásadní roli.

Cíl

Analýza mikrobiologických údajů ze studie přínosu vylepšených metod terminální dezinfekce místností (BETR) pro vyhodnocení efektivity tří vylepšených metod terminální dezinfekce místností ve snižování relevantních patogenů spojených s kolonizací pacientů a/nebo infekcí.

Návrh a metody

Tato studie byla součástí rozsáhlejší studie BETR Disinfection Study a byla navržena jako pragmatická, prospektivní, multicentricvká, klastrově randomizovaná studie. V období od dubna 2012 do července 2014 byly hodnoceny tři různé strategie terminální dezinfekce místností oproti standardní metodě. Celkem bylo do studie zařazeno 92 místností, které byly testovány následujícím způsobem:

  • Standardní metoda
    • Quat (21 pokojů)
  • Vylepšené metody
    • Quat + UV (26 pokojů)
    • Chlorové čištění (23 pokojů)
    • Chlorové čištění + UV (20 pokojů)

Vybrané pacientské pokoje byly jednolůžkové pokoje dříve propuštěných pacientů nebo pacientů přeložených v rámci izolačních opatření. Všechny pokoje byly vybrány náhodně. Pro analýzu byly odebrány mikrobiologické vzorky z různých povrchů prostředí v pacientském pokoji a na toaletě (např. na okrajích postele, vozících s léky, umyvadlech, toaletních deskách). Byl stanoven celkový a průměrný počet jednotek tvořících kolonie (CFU) ze 4 EIP, vyskytujících se po terminální dekontaminaci v pacientském pokoji. Pro mikrobiologické analýzy a identifikaci byly použity standardní protokoly.

Výsledky

Quat v kombinaci s UV byla na pacientském pokoji, na toaletě i v obou místnostech výrazně účinnější ve snižování EIP než samostatně použitá Quat. V pokoji pro pacienty a na toaletě se výrazně snížil výskyt MRSA, VRE a MDR Acinetobacter. V rámci samotné toalety se zredukoval výskyt Acinetobacter a MRSA. Další dvě metody také omezily výskyt EIP, avšak snížení ve srovnání se samostatně použitou Quat nedosáhlo statistické významnosti.

Studie dokumentuje, že vylepšené metody dezinfekce prostředí byly výrazně účinnější než standardně používaná metoda. Pro snížení rizika nozokomiálních infekcí mohou nemocnice využívat tyto metody k vylepšení terminální dezinfekce, zejména na pokojích pacientů podléhajících izolačním opatřením.

Desinfekce
Zdroj: Rutala WA a další. (2018) Vylepšená dezinfekce vede ke snížení mikrobiální kontaminace a snížení počtu pacientů kolonizace a infekce. Infect Control Hosp Epidemiol 39(9): 1118–1121.