Chlapec na křižovatce

Kam se
ubírá naše zdravotnictví

Na první pohled vypadá naše zdravotnictví jako robustní a stabilní systém, který s přehledem zvládá i takové maléry jako je COVID a který se dokáže bez problémů postarat o statisíce ukrajinských uprchlíků. Sice to v něm občas zaskřípe pro nedostatek nemocničního personálu, zubařů, dětských praktiků, a také je trochu zlobení kolem delších čekacích dob, ale jinak šlape bez vážnějších viditelných problémů.

Pokud se ale blíže podíváme na čísla posledních let, tak se nám musí orosit čelo při zjištění, že náklady zdravotnictví rostou dramaticky rychleji než výkonnost ekonomiky, a přitom se vněm nic zásadního neděje. Neprobíhá modernizace, restrukturace, digitalizace, zvyšování efektivity a kvality, jen do něj přihazujeme stále více peněz.

V roce 2018 byl podíl zdravotnictví k HDP 7,65 %, náklady všeobecného zdravotního pojištění 283,9 mld. Kč, průměrný pojištěnec stál pojišťovny 27 265 Kč a platba za státního pojištěnce byla 969 Kč. V letošním roce dostoupal podíl zdravotnictví na 10,3 % HDP, náklady všeobecného pojištění na 473 mld. Kč, pojištěnec stojí 44 205 Kč a průměrná platba za státní pojištěnce je 1 767 Kč. Za pět let tedy stouply náklady na jednoho pojištěnce o 62 %.

Když se podíváme na kumulativní data za poslední 4 roky, tak souhrnná inflace byla 28,8 %, HDP za tu dobu vzrostlo o 1,9 %, ale náklady zdravotního pojištění o více než 50 %. Tento růst je tažen veřejnými a státními penězi, takže jejich podíl na celkových nákladech zdravotnictví roste. Současně klesá podíl přímých výdajů občanů na zdravotnictví, který spadl z historických 15 % na 10 %.

Problémem není ani tak absolutní výše nákladů, ale dynamika a struktura jejich růstu. Člověk nemusí být velký myslitel, aby mu nebyly zřejmé dvě věci. Tou první je fakt, že takové tempo zvyšování zdravotnických nákladů veřejné rozpočty nemůžou dlouhodobě zvládat. No a tou druhou je skutečnost, že nastavené tempo růstu nákladů nepůjde zpomalit bez bolestivých a politicky nepopulárních opatření.

Kdy se k nim odhodláme, je zatím ve hvězdách. V příštím roce pokryjí deficit rezervy zdravotních pojišťoven. V tom dalším už by mohly mít některé z nich problémy, ale je otázkou, co s tím udělá nové nastavení platby za státní pojištěnce.

Pokud se těch vstupních 1 900 Kč navýší o inflaci a polovinu růstu reálné mzdy, tak se sice státní kasa pěkně prohne, ale zdravotnictví dostane další odklad. Osobně tipuju, že v roce 2025 dojde na lámání chleba a pro rozhodování mezi pohodlným vyhníváním a pracným budováním moderního zdravotního systému se ve veřejném prostoru nahromadí dostatek informací.

Věřím, že si zvolíme druhou cestu, která ale nebude krátká a snadná. Jenom její příprava bude trvat nikoliv měsíce, ale léta. Proto je nejvyšší čas na tom začít pracovat už dnes.

Základní změnou musí být proměna našeho státně-pojištěneckého systému, ve kterém zdravotní pojišťovny hrají pasivní roli distributora veřejných peněz pod taktovkou státu, ve standardní systém veřejného zdravotního pojištění, ve kterém pojišťovny spravují svěřené prostředky výhradně v zájmu svých pojištěnců.

K tomu potřebujeme změnit jejich corporate governance, vymezit rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, aby tolik vzývané připojištění mohlo vůbec vzniknout a zavést dvousložkové pojistné. To proto, aby pojišťovny mohly přizpůsobit výběr pojistného svým očekávaným nákladům v dalším období.

Druhou klíčovou oblastí je poskytování zdravotních služeb, kde nás čeká restrukturace nemocniční sítě s vyřešením postavení fakultních nemocnic a větší koordinace ambulantní péče s posílením pozice praktických lékařů.

S tím jde ruku v ruce nutnost digitalizace a úplnou třešničkou na dortu by bylo sloučení pojištění věcných a peněžitých dávek v nemoci pod střechou všeobecného zdravotního pojištění, tedy propojení zdravotního asociálního systému v oblasti péče o marody. Doufejme, že to nedopadne tak jako obvykle.

MUDr. Pavel Vepřek

MUDr. Pavel Vepřek

zakladatel iniciativy Zdravotnictví 2.0