hlavička roušky

Prohlášení společnosti
HARTMANN - RICO
k dodávkám ochranných masek

Vážení obchodní přátelé, 

pro společnost HARTMANN - RICO jsou prioritou dlouhodobé obchodní vztahy. Jsme pevnou součástí českého i slovenského zdravotnictví a vnímáme velmi vážně naši společenskou odpovědnost jak vůči našim zákazníkům, obchodním partnerům, tak i vůči systému zdravotní péče. Považujeme to za součást našeho firemního poslání. 

Z výše uvedeného nesměřujeme k tomu, abychom všechny naše skladové zásoby ochranných masek  prakticky okamžitě vyprodali, vzhledem k mimořádně vysoké poptávce v souvislosti s bojem proti koronaviru.  

Disponujeme se zásobami, které musí především pokrývat potřeby zdravotnických zařízení, tedy našich dlouhodobých klientů. Masky jsou určeny hlavně pro zdravotnický personál, pro personál na operačních sálech a případně pacienty, kteří jsou pro své okolí infekční. Naopak, masky nejsou 100procentní ochranou před infekcí zvenku, koronaviry nevyjímaje. 

Společnost HARTMANN - RICO má dostatek obvyklých zásob k tomu, aby dostála svým závazkům. Nemohli jsme se však připravit na zcela mimořádnou a unikátní situaci, které jsme právě svědky. 

Děláme všechno pro to, abychom zajistili zásobování tímto sortimentem i nadále. To je naše priorita.

podpis Groh


Tomáš Groh
člen představenstva HARTMANN - RICO