bg-country-switch

Prohlášení společnosti HARTMANN - RICO 

k dodávkám zdravotnického sortimentu v souvislosti s šířením nákazy Covid-19

HARTMANN zohledňuje prohlášení vyšší moci (Force Majeure) na vybrané ochranné prostředky

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vás informovali o dočasné změně nabídky sortimentu společnosti HARTMANN – RICO na vybrané produkty. V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ohledně výskytu onemocnění Covid-19 způsobené novým koronavirem jsou ovlivněny tisíce životů lidí po celém světě.

Dne 4. března 2020 německá vláda zakázala vývoz ochranných zdravotnických prostředků, jako jsou návštěvnické a operační pláště, čepice, ochranné brýle, ochranné chirurgické masky, operační a vyšetřovací rukavice. Naše mateřská společnost Paul Hartmann AG má s okamžitou platností zákaz vyvážet tyto výrobky na trhy mimo Německo.

Přesto, že nás tato situace velmi mrzí, jedná se o mimořádnou událost, kterou nelze nijak ovlivnit. V současné chvíli již nemáme v České a Slovenské republice k dispozici ústenky, které nejsme schopni dodávat ani na nemocniční a institucionální trh.

Současné zásoby dalších zdravotnických prostředků osobní ochrany, jako jsou operační rukavice, čepice a některé druhy plášťů, jsou na 2-3 týdny dle jednotlivých produktů, a jsou rezervovány pouze pro nemocnice pod veřejnou zakázkou, nebo poptávkou. O výši skladové zásoby budou zástupci nemocnic včas informováni, a to prostřednictvím našich obchodních zástupců.

Společnost HARMANN – RICO vyvíjí maximální úsilí za účelem získání další potřebné skladové zásoby u tohoto nedostatkového sortimentu a prověřujeme různé alternativní možnosti. O termínech dalších dodávek budeme neprodleně informovat.

Zdůrazňujeme, že se jedná o mimořádnou situaci, u které nelze predikovat její trvání.

S úctou,

Tomáš Groh
člen představenstva a výkonný ředitel HARTMANN – RICO

Václav Halama
Sales&Marketing Manager HARTMANN – RICO