Coronavirus

Omezení šíření infekcí
na globální úrovni

Pečlivě sledujeme nejnovější zprávy týkající se šíření viru 2019-nCoV. Odpovědné úřady na celém světě zavedly rozsáhlá opatření, která mají za cíl zabránit jeho dalšímu šíření. Je důležité brát tuto epidemii a její možné důsledky vážně. Stejně důležité však je, abychom zůstali klidní a seznámili se s dostupnými vědeckými fakty.

Virus (2019-nCoV) patří mezi koronaviry čeledi Coronaviridae. Tyto obalené viry mohou způsobovat gastrointestinální infekce a respirační infekce, jako jsou bronchitida nebo nachlazení, ale také závažný syndrom akutní dechové tísně. Do této skupiny patří viry jako jsou SARS-CoV (koronavirus závažného syndromu akutní dechové tísně) a MERS-CoV (blízkovýchodní koronavirus akutní dechové tísně). Přenos viru probíhá hlavně prostřednictvím kapiček tekutiny nebo kontaktem. Inkubační doba viru 2019-nCoV je až 14 dní a v tomto období může být virus přenesen na jinou osobu ještě předtím, než se objeví jeho příznaky.

Je důležité vědět, že virus (2019-nCoV) lze inaktivovat pomocí dezinfekčních prostředků na bázi alkoholu (je nutná virucidní aktivita proti obaleným virům) – které představují zlatý standard v oboru a které se běžně používají v profesionální dezinfekci rukou a povrchů.

Zdravotnické prostředky jako jsou masky, rukavice, pláště, izolační pláště, ochranné brýle a čepice mohou také prevenci infekcí nebo nemocí napomoci. Tyto prostředky vytvářejí bariéru mezi uživatelem a potenciálně patogenním prostředím a mohou tak přispět ke snížení rizika křížové kontaminace. 

Zdravotnické organizace WHO a CDC vytvořily seznam nejúčinnějších preventivních opatření, jak chránit sebe i ostatní:

  • Často si myjte ruce mýdlem po dobu nejméně 20 sekund, nebo používejte dezinfekci rukou na bázi alkoholu.
  • Pokud kýcháte, zakryjte si nos a ústa kapesníkem nebo loktem, kapesník ihned vyhoďte a poté si umyjte ruce.
  • Dbejte na to, abyste se nedotýkali očí, nosu nebo úst neumytýma rukama.
  • Vyvarujte se blízkého kontaktu s kýmkoli, kdo jeví příznaky podobné nachlazení nebo chřipce.
  • Často čistěte a dezinfikujte předměty a povrchy ve vašem okolí.
  • Pokud máte kašel, horečku nebo potíže s dýcháním, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Maso a vejce vařte po dostatečnou dobu.
  • Vyvarujte se nechráněného kontaktu s volně žijícími nebo hospodářskými zvířaty.

Jak šíření infekce účinně omezit

K inaktivaci koronavirů, jako jsou SARS-CoV, MERS-CoV nebo dosud neznámý nCoV-2019 se používají dezinfekční přípravky s virucidní účinností na obalené viry. Dezinfekční přípravky HARTMANN na ruce (značky Sterillium, Manusept), na kůži (značky Cutasept), na povrchy (značky Bacillol, Kohrsolin, Mikrobac, Dismozon) a na nástroje (značky Bomix, Korsolex) jsou všechny virucidní na obalené viry a mohou se proto použít.
Vždy je nutné dodržet doporučenou expoziční dobu, která vychází ze způsobu užití.

Odpovědnost nás všech

Virus 2019-nCoV není zdaleka jediným infekčním rizikem. Virus chřipky a další patogeny představují potenciální riziko –zejména pro lidi s narušeným imunitním systémem, pro starší lidi nebo pro děti. Tyto patogeny nedostávají vždy ze strany globálních zdravotnických organizací a médií stejnou pozornost. Aby se šíření infekcí zastavilo, musí každý převzít určitou míru odpovědnosti. Je to doslova v našich rukou” uvádí Dr. Sebastian Blockus (Applied Science, BODE SCIENCE CENTER).

Více informací o viru 2019-nCoV a aktuálním vývoji naleznete na stánkách Světové zdravotnické organizace a CDC Center pro kontrolu a prevenci nemocí.