Sdělení společnosti HARTMANN - RICO

Stanovisko společnosti HARTMANN-RICO k investičnímu záměru Laminační linka

Stanovisko společnosti HARTMANN-RICO k investičnímu záměru Laminační linka

Veverská Bítýška | 1. 8. 2022

Společnost HARTMANN – RICO a.s. je významným dodavatelem zdravotnických prostředků a hygienických potřeb jak na úrovni celosvětového, tak českého zdravotnictví. Je významnou výrobní společností i v místech svého působení.

Společnost HARTMANN – RICO dlouhodobě a cíleně usiluje o ekonomický rozvoj a stabilitu v rámci svého podnikání. To se neobejde bez inovací a modernizace, protože jedině takový přístup je základem úspěchu a budoucího rozvoje.

Cílem společnosti HARTMANN – RICO je dosáhnout soběstačnosti ve výrobě operačních setů. Být soběstační při výrobě důležitých výrobků, obzvláště těch zdravotnických, je bezesporu jistou výhodou pro české zdravotnictví. Krize posledních let se promítají napříč celým světem a jasně nám ukazují, že nezávislost a zvyšování konkurenceschopnosti vůči dodavatelům z jiných zemí jsou kroky správným směrem.

Právě proto jsme oznámili investiční záměr postavit ve stávajícím areálu závodu ve Veverské Bítýšce tzv. laminační linku. Nechceme areál rozšiřovat, chceme jen investovat další desítky milionů korun do stávajícího areálu s cílem, který by měl prospět českému zdravotnictví

Mrzí nás, že tento investiční záměr vzbuzuje i negativní emoce.

Společnost HARTMANN – RICO a.s. nechala pro uvedený záměr Laminační linka řádně zpracovat Oznámení v souladu s přílohou č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, přičemž k posouzení tohoto záměru je věcně příslušné Ministerstvo životního prostředí České republiky ve smyslu § 21 písm. c) tohoto zákona.

Společnost HARTMANN – RICO a.s. plně garantuje, že všechny své již realizované projekty nebo i projekty zamýšlené provádí vždy dle platné legislativy a s vysokou mírou sociální odpovědnosti ke svým zaměstnancům i svému okolí.

Je absolutní prioritou naší společnosti chovat se odpovědně v místě působení. Vyrábíme produkty k poskytování zdravotní a ambulantní péče. V kodexu hodnot společnosti je na prvním místě ukotvena odpovědnost za zdraví. Veškerá naše strategická rozhodnutí zohledňují udržitelnost, která stojí v centru pozornosti celé skupiny HARTMANN. Je tudíž jen těžko představitelné, že jakýkoliv projekt nebude respektovat tyto naše hodnoty.

Velmi nás mrzí a zároveň odmítáme, že se jméno HARTMANN – RICO spojuje s argumentací spolku Pro Čistou Bítýšku, která není pravdivá a poškozuje dobré jméno naší společnosti.

S úctou

Ing. Tomáš Groh, předseda představenstva HARTMANN – RICO

Ing. Pavel Fuchs, člen představenstva HARTMANN – RICO

Ing. Marek Třeška, člen představenstva HARTMANN – RICO