Ruce sázející rostlinu

Udržitelnost? Žádný módní trend, naopak nutnost
i ve zdravotnictví

Více než 200letá historie značky HARTMANN je založena na nekompromisních standardech kvality a silném smyslu pro odpovědnost. Proto neustále pracujeme na tom, aby naše produkty i procesy byly udržitelné, a to především díky neustálému hledání a zavádění inovativních řešení.

Co je vlastně udržitelnost? Jde o schopnost uspokojit současné potřeby lidské civilizace, aniž bychom tím narušili schopnost uspokojit základní potřeby generací budoucích, včetně udržení jejich životní úrovně. Životní styl a podnikání udržitelné společnosti nesmí být v rozporu se schopností přírody udržet život. V širším kontextu je udržitelnost vytrvalost systémů a procesů.

Produkty značky HARTMANN pomáhají zlepšovat zdraví a kvalitu života zákazníků. Obzvláště důležitá je pro nás ochrana života. Protože využíváme přírodní zdroje, přemýšlíme dlouhodobě a v širokých souvislostech. Podporujeme také projekty se zaměřením na zdraví, kulturu a sport a spolupracujeme s humanitárními organizacemi po celém světě.

Jaké jsou naše konkrétní přínosy principu udržitelnosti?

Snížení emisí CO2

Údaje o produkci CO2 zohledňujeme při designu a výběru našich produktů. Realizujeme různá opatření na úsporu energie (přestavba na LED osvětlení, absorpční chladicí systém jako využití odpadního tepla, chlazení studniční vodou jako alternativa k elektrickému chladicímu systému apod.).

Respektování lidských práv

Jednáme v souladu s kodexem chování skupiny HARTMANN. Dodržujeme hlavní zásady OSN (UN Global Compact) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Bezpečné a vysoce kvalitní produkty

Většina našich produktů je certifikována podle nového nařízení EU o zdravotnických prostředcích (MDR). Naše provozy a lokality mají certifikáty systémů řízení kvality ISO 9001 nebo ISO 13485.

Efektivita zdrojů při balení a likvidaci

Mnoho našich obalů již lze recyklovat a také se vyrábí z recyklovaných materiálů.

Udržitelné řízení dodavatelského řetězce

Skupina HARTMANN vyžaduje, aby všichni dodavatelé přijali náš etický kodex (HARTMANN Principles of Conduct). Udržitelný přístup prosazujeme a očekáváme také u našich dodavatelů, a provádíme u nich pravidelné audity.

Udržitelnost v designu

Při navrhování nových produktů přihlížíme k zásadě 4R: Reduce, Redesign, Recycle, Recover.