Първа помощ

103899
В повечето случаи "Първа помощ" се извършва от хора, които не са специалисти. В извънредна ситуация не винаги е лесно да се запази самообладание и да се реагира правилно. Затова е изключително важно да имате под ръка надежден комплект за извършване на първа помощ. Комплектът за първа помощ в колата, добре оборудваната домашна аптечка, малкият комплект за първа помощ при пътуване, туризъм или спорт могат да бъдат от изключителна важност.