Първа помощ

First Aid

Обикновено Първа помощ се оказва от хора, които не са професионалисти. Не винаги е лесно в извънредна ситуация човек да запази хладнокръвие и да постъпи правилно. Затова е важно да имаме под ръка подходящи средства за оказване на Първа помощ. 

Аптечката в колата, добре оборудваната домашна аптечка, малък комплект за първа помощ при пътуване, туризъм или спорт могат изведнъж да се окажат много важни.