Telasling®

Рентгеноконтрастни тупфери от марля.
  • Продукти
  • Приложение
  • Документи
  • Мултимедия

Продукти

Telasling® са нестерилни тупфери от ръчно усукана памучна марля с втъкана ренгеноконтрастна нишка.

Telasling® non-sterile

Нестерилни марлени тупфери с РКН.

No. 2 / орех

Продуктова информация
Каталожен номер
4822934
Аптечен код
A23389
Съдържание
1 опаковка от 1000 броя
EAN
4049500306867
Съдържание
1 кутия от 6 опаковки
EAN
4049500913249

No. 3 / слива

Продуктова информация
Каталожен номер
4822943
Аптечен код
A23390
Съдържание
1 опаковка от 1000 броя
EAN
4049500306874
Съдържание
1 кутия от 1 опаковка
EAN
4049500306874

No. 4 / яйце

Продуктова информация
Каталожен номер
4822993
Аптечен код
A23391
Съдържание
1 опаковка от 1000 броя
EAN
4049500306898
Съдържание
1 кутия от 1 опаковка
EAN
4049500306898

No. 5 / XL

Продуктова информация
Каталожен номер
4004933
Аптечен код
A23392
Съдържание
1 опаковка от 1000 броя
EAN
4049500306065
Съдържание
1 кутия от 1 опаковка
EAN
4049500306065
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
No. 2 / орех
Каталожен номер 4822934
Аптечен код A23389
1 опаковка от 1000 броя 1 кутия от 6 опаковки 4049500306867 4049500913249
No. 3 / слива
Каталожен номер 4822943
Аптечен код A23390
1 опаковка от 1000 броя 1 кутия от 1 опаковка 4049500306874 4049500306874
No. 4 / яйце
Каталожен номер 4822993
Аптечен код A23391
1 опаковка от 1000 броя 1 кутия от 1 опаковка 4049500306898 4049500306898
No. 5 / XL
Каталожен номер 4004933
Аптечен код A23392
1 опаковка от 1000 броя 1 кутия от 1 опаковка 4049500306065 4049500306065

Приложение

За кръвоспиране и обработка на рани.

Документи