Foliodrape® Fenestrated Drapes self-adhesive

Highly reliable fluid and bacteria barrier
  • Продукти
  • Приложение
  • Документи
  • Мултимедия

Продукти

42579
С адхезивна зона около отвора за бързо и надеждно позициониране около операционното поле.

Foliodrape® Protect Fenestrated Drapes self-adhesive


Стерилни, индивидуално опаковани

Продуктова информация 75x90 см; Ø 7 см
 
Каталожен номер
2775171
Съдържание
1 опаковка от 40 броя
EAN
4049500586405
Съдържание
1 кутия от 4 опаковки
EAN
4049500586511
Продуктова информация 50x60 см, Ø 7 см*
 
Каталожен номер
2775371
Съдържание
1 опаковка от 70 броя
EAN
4049500627276
Съдържание
1 кутия от 4 опаковки
EAN
4049500627290
Продуктова информация 120x150 см; Ø 7 см *
Каталожен номер
2775452
Съдържание
1 опаковка от 22 броя
EAN
4049500079976
Съдържание
1 кутия от 2 опаковки
EAN
4049500079983
Продуктова информация 75x90 cm, Ø 10 cm
Каталожен номер
2775551
Съдържание
1 опаковка от 35 броя
EAN
4049500647472
Съдържание
1 кутия от 4 опаковки
EAN
4049500647496
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
Стерилни, индивидуално опаковани
75x90 см; Ø 7 см
 
Каталожен номер 2775171
1 опаковка от 40 броя 1 кутия от 4 опаковки 4049500586405 4049500586511
50x60 см, Ø 7 см*
 
Каталожен номер 2775371
1 опаковка от 70 броя 1 кутия от 4 опаковки 4049500627276 4049500627290
120x150 см; Ø 7 см *
Каталожен номер 2775452
1 опаковка от 22 броя 1 кутия от 2 опаковки 4049500079976 4049500079983
75x90 cm, Ø 10 cm
Каталожен номер 2775551
1 опаковка от 35 броя 1 кутия от 4 опаковки 4049500647472 4049500647496

Приложение


Документи

Мултимедия