Hydrocoll®

Абсорбираща хидроколоидна превръзка за лечение на рани във влажна среда
  • Продукти
  • Приложение
  • Документи
  • Мултимедия

Продукти

153472_Hydrocoll_2_10x10cm_packshot_DE
Hydrocoll® е самозалепваща абсорбираща хидроколидна превръзкаполупрозрачен водоотблъскващ горен слой, който възпрепятства проникването на микроорганизми. Приляга добре по формата на тялото. Хидроколоидите се трансормират в гел, когато попаднат в контакт с раневия ексудат, като така формират влажна среда, стимулираща гранулацията и епителизацията.
В различни размери, зада отговори на нуждите на пациента.
 

Hydrocoll®

53207_Hydrocoll_2_application_alt
В различни размери

Стерилни, индивидуално опаковани

Продуктова информация 5x5 cm
Каталожен номер
9007402
Аптечен код
A59449
Съдържание
1 опаковка от 10 броя
EAN
4049500981750
Съдържание
1 кутия от 20 опаковки
EAN
4049500222297
Продуктова информация 7,5x7,5 см
Каталожен номер
9007422
Аптечен код
A59450
Съдържание
1 опаковка от 10 pieces
EAN
4049500981767
Съдържание
1 кутия от 20 опаковки
EAN
4049500222303
Продуктова информация 10x10 cm
Каталожен номер
9007442
Аптечен код
A21640
Съдържание
1 опаковка от 10 броя
EAN
4049500981774
Съдържание
1 кутия от 20 опаковки
EAN
4049500222310
Продуктова информация 15x15 cm
Каталожен номер
9007482
Аптечен код
A21641
Съдържание
1 опаковка от 5 броя
EAN
4049500981798
Съдържание
1 кутия от 16 опаковки
EAN
4049500222334
Продуктова информация 20x20 cm
Каталожен номер
9007492
Аптечен код
A59454
Съдържание
1 опаковка от 5 броя
EAN
4049500981804
Съдържание
1 кутия от 16 опаковки
EAN
4049500222341
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
Стерилни, индивидуално опаковани
5x5 cm
Каталожен номер 9007402
Аптечен код A59449
1 опаковка от 10 броя 1 кутия от 20 опаковки 4049500981750 4049500222297
7,5x7,5 см
Каталожен номер 9007422
Аптечен код A59450
1 опаковка от 10 pieces 1 кутия от 20 опаковки 4049500981767 4049500222303
10x10 cm
Каталожен номер 9007442
Аптечен код A21640
1 опаковка от 10 броя 1 кутия от 20 опаковки 4049500981774 4049500222310
15x15 cm
Каталожен номер 9007482
Аптечен код A21641
1 опаковка от 5 броя 1 кутия от 16 опаковки 4049500981798 4049500222334
20x20 cm
Каталожен номер 9007492
Аптечен код A59454
1 опаковка от 5 броя 1 кутия от 16 опаковки 4049500981804 4049500222341

Hydrocoll® thin

153471_Hydrocoll_2_thin_10x10cm_packshot

стерилни, индивидуално опаковани

Продуктова информация 10x10 см
Каталожен номер
9007582
Аптечен код
A36911
Съдържание
1 опаковка от 10 броя
EAN
4049500981842
Съдържание
1 кутия от 20 опаковки
EAN
4049500222389
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
стерилни, индивидуално опаковани
10x10 см
Каталожен номер 9007582
Аптечен код A36911
1 опаковка от 10 броя 1 кутия от 20 опаковки 4049500981842 4049500222389

Hydrocoll® sacral

116134_Hydrocoll_2_sacral_packshot_alt
Специалната форма позволява лечение на декубитални рани в сакралната област.

Стерилни, индивидуално опаковани

Продуктова информация 12x18 cm
Каталожен номер
9009312
Съдържание
1 опаковка от 3 броя
EAN
4049500222105
Съдържание
1 кутия от 16 опаковки
EAN
4049500222112

Sterile, individually sealed

Продуктова информация 12x18 cm
Каталожен номер
9007552
Аптечен код
A36917
Съдържание
1 опаковка от 5 pieces
EAN
4049500981811
Съдържание
1 кутия от 16 опаковки
EAN
4049500222358
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
Стерилни, индивидуално опаковани
12x18 cm
Каталожен номер 9009312
1 опаковка от 3 броя 1 кутия от 16 опаковки 4049500222105 4049500222112
Sterile, individually sealed
12x18 cm
Каталожен номер 9007552
Аптечен код A36917
1 опаковка от 5 pieces 1 кутия от 16 опаковки 4049500981811 4049500222358

Hydrocoll® concave

Hydrocoll_2_concave_packshot_alt
В удобна форма за лечение на рани на пета, коляно, лакът.

Стерилни, индивидуално опаковани

Продуктова информация 8x12 cm
Каталожен номер
9007562
Аптечен код
A36919
Съдържание
1 опаковка от 10 броя
EAN
4049500981828
Съдържание
1 кутия от 20 опаковки
EAN
4049500222365
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
Стерилни, индивидуално опаковани
8x12 cm
Каталожен номер 9007562
Аптечен код A36919
1 опаковка от 10 броя 1 кутия от 20 опаковки 4049500981828 4049500222365

Приложение

За лечение на неинфектирани рани с лека до умерена секреция във фазата на гранулация и епителизация, напр. трофични язви, декубитуси и др.


Документи

Мултимедия