HydroTac®

Стерилна пенеста превръзка за еднократна употреба с газопропусклив, водоустойчив и устойчив на бактерии външен слой от полиуретан.
  • Продукти
  • Приложение
  • Документи
  • Мултимедия

Продукти

HydroTac_10x10cm_P10_packshot
Пенеста превръзка с контактен слой от мрежовиден хидрогел и въздухопоропусклив водо- и бактериоустойчив горен слой от полиуретан. Абсорбиращият пенест материал бързо абсорбира раневия ексудат, без да изсушава раната. Хидрогелът от контактния слой освобождава влага дори в много сухи рани и осигурява влажна среда, стимулираща оздравителния процес. Също така, предпазва превръзката от залепване към раната, което прави смяната на превръзката безболезнена. HydroTac® е мека и гъвкава, приляга добре и осигурява добър омекотяващ ефект. Предлага се и модел с адхезивна рамка.
  

HydroTac®

143751_HydroTac_10x10cm_packshot
Благодарение на своята структура HydroTac® може да абсорбира ексудат от раната и да освобождава влага. Това осигурява необходимата влажна среда, която има стимулиращ ефект върху заздравяването на раните. За фиксиране трябва да се използват подходящи продукти като лепящи ленти или прикрепящи бинтове.

Стерилни, индивидуално опаковани

Продуктова информация 10x10 cm
Каталожен номер
6858313
Аптечен код
A85815
Съдържание
1 кутия от 3 броя
EAN
4049500737005
Съдържание
1 кутия от 12 кутии
EAN
4049500836197

Sterile, individually sealed

Продуктова информация 10x20 cm
Каталожен номер
6858339
Аптечен код
A85817
Съдържание
1 кутия от 10 pieces
EAN
4049500737067
Съдържание
1 кутия от 12 кутии
EAN
4049500836210
Продуктова информация 12.5x12.5 cm
Каталожен номер
6858373
Аптечен код
A85819
Съдържание
1 кутия от 10 pieces
EAN
4049500737180
Съдържание
1 кутия от 6 кутии
EAN
4049500737203
Продуктова информация 15x15 cm
Каталожен номер
6858393
Аптечен код
A85820
Съдържание
1 кутия от 3 pieces
EAN
4049500737241
Съдържание
1 кутия от 12 кутии
EAN
4049500836227
Продуктова информация 15x20 cm
Каталожен номер
6858433
Аптечен код
A85821
Съдържание
1 кутия от 10 pieces
EAN
4049500737364
Съдържание
1 кутия от 4 кутии
EAN
4049500836241
Продуктова информация 20x20 cm
Каталожен номер
6858443
Аптечен код
A85822
Съдържание
1 кутия от 3 pieces
EAN
4049500737395
Съдържание
1 кутия от 6 кутии
EAN
4049500836258
Продуктова информация Ø 6cm
Каталожен номер
6858493
Аптечен код
A85824
Съдържание
1 кутия от 10 pieces
EAN
4049500737494
Съдържание
1 кутия от 4 кутии
EAN
4049500836272
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
Стерилни, индивидуално опаковани
10x10 cm
Каталожен номер 6858313
Аптечен код A85815
1 кутия от 3 броя 1 кутия от 12 кутии 4049500737005 4049500836197
Sterile, individually sealed
10x20 cm
Каталожен номер 6858339
Аптечен код A85817
1 кутия от 10 pieces 1 кутия от 12 кутии 4049500737067 4049500836210
12.5x12.5 cm
Каталожен номер 6858373
Аптечен код A85819
1 кутия от 10 pieces 1 кутия от 6 кутии 4049500737180 4049500737203
15x15 cm
Каталожен номер 6858393
Аптечен код A85820
1 кутия от 3 pieces 1 кутия от 12 кутии 4049500737241 4049500836227
15x20 cm
Каталожен номер 6858433
Аптечен код A85821
1 кутия от 10 pieces 1 кутия от 4 кутии 4049500737364 4049500836241
20x20 cm
Каталожен номер 6858443
Аптечен код A85822
1 кутия от 3 pieces 1 кутия от 6 кутии 4049500737395 4049500836258
Ø 6cm
Каталожен номер 6858493
Аптечен код A85824
1 кутия от 10 pieces 1 кутия от 4 кутии 4049500737494 4049500836272

HydroTac® Comfort

143744_HydroTac_comfort_rectangular_application
HydroTac® comfort е снабдена с адхезивна рамка от полиакрилатен адхезив, който надеждно фиксира превръзката към кожата. Затова не се изисква използването на продукт за допълнително фиксиране.

РП = Размер на подложката
 

Sterile, individually sealed

Продуктова информация 8x8 cm (IM 3.5x3.5 cm)
Каталожен номер
6858103
Аптечен код
A85825
Съдържание
1 кутия от 10 pieces
EAN
4049500736374
Съдържание
1 кутия от 6 кутии
EAN
4049500736398
Продуктова информация 15x15 cm (IM10x10 cm)
Каталожен номер
6858173
Аптечен код
A85828
Съдържание
1 кутия от 3 pieces
EAN
4049500736589
Съдържание
1 кутия от 12 кутии
EAN
4049500736602
Продуктова информация 15x20 cm (IM 9x14 cm)
Каталожен номер
6858213
Аптечен код
A85830
Съдържание
1 кутия от 10 pieces
EAN
4049500736701
Съдържание
1 кутия от 6 кутии
EAN
4049500736725
Продуктова информация 20x20 cm (IM 14x14 cm)
Каталожен номер
6858223
Аптечен код
A85831
Съдържание
1 кутия от 3 pieces
EAN
4049500736732
Съдържание
1 кутия от 12 кутии
EAN
4049500736756

Стерилни, индивидуално опаковани

Продуктова информация 12.5x12.5 cm (РП 7.5x7.5 cm)
Каталожен номер
6858158
Аптечен код
A85827
Съдържание
1 кутия от 10 броя
EAN
4049500736527
Съдържание
1 кутия от 6 кутии
EAN
4049500736541
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
Sterile, individually sealed
8x8 cm (IM 3.5x3.5 cm)
Каталожен номер 6858103
Аптечен код A85825
1 кутия от 10 pieces 1 кутия от 6 кутии 4049500736374 4049500736398
15x15 cm (IM10x10 cm)
Каталожен номер 6858173
Аптечен код A85828
1 кутия от 3 pieces 1 кутия от 12 кутии 4049500736589 4049500736602
15x20 cm (IM 9x14 cm)
Каталожен номер 6858213
Аптечен код A85830
1 кутия от 10 pieces 1 кутия от 6 кутии 4049500736701 4049500736725
20x20 cm (IM 14x14 cm)
Каталожен номер 6858223
Аптечен код A85831
1 кутия от 3 pieces 1 кутия от 12 кутии 4049500736732 4049500736756
Стерилни, индивидуално опаковани
12.5x12.5 cm (РП 7.5x7.5 cm)
Каталожен номер 6858158
Аптечен код A85827
1 кутия от 10 броя 1 кутия от 6 кутии 4049500736527 4049500736541

Приложение

HydroTac_square_application
За лечение на слобо до умерено скретиращи рани във фазата на гранулация и епителизация, анпр. венозни улкуси, диабетно стъпало, декубитуси, изгаряния до 2-ра степен и кожни присадъци след адекватен контрол на кървенето.

Документи

IFU_100269596.pdf

HydroTac (comfort; concave; sacral; border multisite) IFU

Мултимедия