Hydrofilm® Plus

Прозрачна филм-превръзка с абсорбираща подложка
  • Продукти
  • Приложение
  • Документи
  • Мултимедия

Продукти

73200
  • Самофиксираща се прозрачна превръзка с абсорбираща подложка, която не залепва за раната
  • Водонепропусклива, предпазва раната от проникване на микроби
  • С полиуретанов прозрачен филм с хипоалергичен адхезив, който позволява наблюдение на раната и нивото на ексудат в абсорбиращата подложка
  • Отстранява се безболезнено от раната с опъване в двата срещуположни края

Hydrofilm® Plus

144306
РП = размер на подложката

Продуктова информация
Каталожен номер
6857711
Съдържание
1 кутия
EAN
4049500631198
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650021

Стерилни, индивидуално опаковани

Продуктова информация 9х10 см
Каталожен номер
6857721
Съдържание
1 кутия от 5 броя
EAN
4049500631211
Съдържание
1 кутия от 20 кутии
EAN
4049500650038
Продуктова информация 9х10 см
Каталожен номер
6857731
Съдържание
1 кутия от 50 броя
EAN
4049500631235
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650045
Продуктова информация 9х15 см
Каталожен номер
6857742
Съдържание
1 кутия от 5 броя
EAN
4049500631259
Съдържание
1 кутия от 20 кутии
EAN
4049500650052
Продуктова информация 10х20 см
Каталожен номер
6857771
Съдържание
1 кутия от 5 броя
EAN
4049500631310
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650090
Продуктова информация 10х20 см
Каталожен номер
6857781
Съдържание
1 кутия от 25 броя
EAN
4049500631334
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650106
Продуктова информация 10х25 см
Каталожен номер
6857791
Съдържание
1 кутия от 25 броя
EAN
4049500631358
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650113
Продуктова информация 9х15 см
Каталожен номер
6857750
Съдържание
1 кутия от 25 броя
EAN
4049500631273
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650069
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
Каталожен номер 6857711
1 кутия 1 кутия от 10 кутии 4049500631198 4049500650021
Стерилни, индивидуално опаковани
9х10 см
Каталожен номер 6857721
1 кутия от 5 броя 1 кутия от 20 кутии 4049500631211 4049500650038
9х10 см
Каталожен номер 6857731
1 кутия от 50 броя 1 кутия от 10 кутии 4049500631235 4049500650045
9х15 см
Каталожен номер 6857742
1 кутия от 5 броя 1 кутия от 20 кутии 4049500631259 4049500650052
10х20 см
Каталожен номер 6857771
1 кутия от 5 броя 1 кутия от 10 кутии 4049500631310 4049500650090
10х20 см
Каталожен номер 6857781
1 кутия от 25 броя 1 кутия от 10 кутии 4049500631334 4049500650106
10х25 см
Каталожен номер 6857791
1 кутия от 25 броя 1 кутия от 10 кутии 4049500631358 4049500650113
9х15 см
Каталожен номер 6857750
1 кутия от 25 броя 1 кутия от 10 кутии 4049500631273 4049500650069

Приложение

73171
За постоперативно лечение на слабо ексудиращи рани; за предпазване от вторични инфекции и за стерилно лечение на малки рани

Документи

Мултимедия