Hydrofilm® Plus

Прозрачна филм-превръзка с абсорбираща подложка
  • Продукти
  • Приложение
  • Документи
  • Мултимедия

Продукти

144307_Hydrofilm_Plus_5x7.2cm_P50_packshot
  • Самофиксираща се прозрачна превръзка с абсорбираща подложка, която не залепва за раната
  • Водонепропусклива, предпазва раната от проникване на микроби
  • С полиуретанов прозрачен филм с хипоалергичен адхезив, който позволява наблюдение на раната и нивото на ексудат в абсорбиращата подложка
  • Отстранява се безболезнено от раната с опъване в двата срещуположни края

Hydrofilm® Plus

144307_Hydrofilm_Plus_5x7.2cm_P50_packshot
РП = размер на подложката

Стерилни, индивидуално опаковани

Продуктова информация 5x7,2 cм
Каталожен номер
6857711
Съдържание
1 кутия от 50 pieces
EAN
4049500631198
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650021
Продуктова информация 9х10 см
Каталожен номер
6857721
Аптечен код
A79749
Съдържание
1 кутия от 5 броя
EAN
4049500631211
Съдържание
1 кутия от 20 кутии
EAN
4049500650038
Продуктова информация 9х10 см
Каталожен номер
6857731
Съдържание
1 кутия от 50 броя
EAN
4049500631235
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650045
Продуктова информация 9х15 см
Каталожен номер
6857742
Аптечен код
A79750
Съдържание
1 кутия от 5 броя
EAN
4049500631259
Съдържание
1 кутия от 20 кутии
EAN
4049500650052
Продуктова информация 10х20 см
Каталожен номер
6857771
Съдържание
1 кутия от 5 броя
EAN
4049500631310
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650090
Продуктова информация 10х20 см
Каталожен номер
6857781
Съдържание
1 кутия от 25 броя
EAN
4049500631334
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650106
Продуктова информация 10х25 см
Каталожен номер
6857791
Аптечен код
A79753
Съдържание
1 кутия от 25 броя
EAN
4049500631358
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650113
Продуктова информация 9х15 см
Каталожен номер
6857750
Съдържание
1 кутия от 25 броя
EAN
4049500631273
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650069
Продуктова информация 10 х 12 см
Каталожен номер
6857760
Съдържание
1 кутия от 25 броя
EAN
4049500631297
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650076
Продуктова информация 10х30 см
Каталожен номер
6857800
Съдържание
1 кутия от 25 броя
EAN
4049500631372
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500650120
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
Стерилни, индивидуално опаковани
5x7,2 cм
Каталожен номер 6857711
1 кутия от 50 pieces 1 кутия от 10 кутии 4049500631198 4049500650021
9х10 см
Каталожен номер 6857721
Аптечен код A79749
1 кутия от 5 броя 1 кутия от 20 кутии 4049500631211 4049500650038
9х10 см
Каталожен номер 6857731
1 кутия от 50 броя 1 кутия от 10 кутии 4049500631235 4049500650045
9х15 см
Каталожен номер 6857742
Аптечен код A79750
1 кутия от 5 броя 1 кутия от 20 кутии 4049500631259 4049500650052
10х20 см
Каталожен номер 6857771
1 кутия от 5 броя 1 кутия от 10 кутии 4049500631310 4049500650090
10х20 см
Каталожен номер 6857781
1 кутия от 25 броя 1 кутия от 10 кутии 4049500631334 4049500650106
10х25 см
Каталожен номер 6857791
Аптечен код A79753
1 кутия от 25 броя 1 кутия от 10 кутии 4049500631358 4049500650113
9х15 см
Каталожен номер 6857750
1 кутия от 25 броя 1 кутия от 10 кутии 4049500631273 4049500650069
10 х 12 см
Каталожен номер 6857760
1 кутия от 25 броя 1 кутия от 10 кутии 4049500631297 4049500650076
10х30 см
Каталожен номер 6857800
1 кутия от 25 броя 1 кутия от 10 кутии 4049500631372 4049500650120

Приложение

144309_Hydrofim_Plus_5x7.2cm_application
За постоперативно лечение на слабо ексудиращи рани; за предпазване от вторични инфекции и за стерилно лечение на малки рани

Документи

Мултимедия