Mullro®

Абсорбираща памучна марля на ролка
  • Продукти
  • Приложение
  • Документи
  • Мултимедия

Продукти

145100_Mullro_5m_packshot
  • Абсорбираща памучна марля на ролка, 20 нишки / кв.см
  • Обща ширина от 80 м, нагъната на 8 дипли до 10 см

Приложение

Mullro, the pure and soft absorbent cotton gauze from the roll, guarantees a need-based and economical use.
Прилага се при общо лечение на рани

Документи

Мултимедия

Mullro, the pure and soft absorbent cotton gauze from the roll, guarantees a need-based and economical use.
Mullro, the pure and soft absorbent cotton gauze from the roll, guarantees a need-based and economical use.