Адхезивни ролки Omni-

Широка гама от адхезивни ролки с различни приложения
 • Продукти
 • Приложение
 • Документи
 • Мултимедия

Продукти

148418_Omniplast_5cmx5m_packshot
 • Хипоалергични адхезивни ленти изработени от различен материал  (текстил, хартия, коприна, филм)
 • Пропускливи на въздух и водни изпарения
 • Нежни към кожата, отстраняват се безболезнено и без остатъци
 • Ръчно късане по дължина и ширина

Omniplast®

151873_Omniplast_2.5cmx5m_P1
 • Изработени от текстилен материал в телесен цвят
 • Със синтетичен адхезив на ивици
 • Устойчив при опъване
 • Импрегниран

В кутия

Продуктова информация 1,25 см х 5 м
Каталожен номер
9004403
Аптечен код
A41500
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500976244
Съдържание
1 кутия от 300 кутии
EAN
4049500247597
Продуктова информация 2,5 см х 5 м
Каталожен номер
9004413
Аптечен код
A41501
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500976251
Съдържание
1 кутия от 240 кутии
EAN
4049500247696
Продуктова информация 5 см х 5 м
Каталожен номер
9004423
Аптечен код
A37215
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500976268
Съдържание
1 кутия от 120 кутии
EAN
4049500247795
Продуктова информация 1,25 см х 9,2 м
Каталожен номер
9004521
Аптечен код
A82100
Съдържание
1 кутия от 24 броя
EAN
4052199237282
Съдържание
1 кутия от 12 кутии
EAN
4052199237299
Продуктова информация 2,5 см х 9,2 м
Каталожен номер
9004531
Аптечен код
A82101
Съдържание
1 кутия от 12 броя
EAN
4052199237305
Съдържание
1 кутия от 16 кутии
EAN
4052199237312
Продуктова информация 5 см х 9,2 м
Каталожен номер
9004541
Аптечен код
A82102
Съдържание
1 кутия от 6 броя
EAN
4052199237329
Съдържание
1 кутия от 12 кутии
EAN
4052199237336
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
В кутия
1,25 см х 5 м
Каталожен номер 9004403
Аптечен код A41500
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 300 кутии 4049500976244 4049500247597
2,5 см х 5 м
Каталожен номер 9004413
Аптечен код A41501
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 240 кутии 4049500976251 4049500247696
5 см х 5 м
Каталожен номер 9004423
Аптечен код A37215
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 120 кутии 4049500976268 4049500247795
1,25 см х 9,2 м
Каталожен номер 9004521
Аптечен код A82100
1 кутия от 24 броя 1 кутия от 12 кутии 4052199237282 4052199237299
2,5 см х 9,2 м
Каталожен номер 9004531
Аптечен код A82101
1 кутия от 12 броя 1 кутия от 16 кутии 4052199237305 4052199237312
5 см х 9,2 м
Каталожен номер 9004541
Аптечен код A82102
1 кутия от 6 броя 1 кутия от 12 кутии 4052199237329 4052199237336

Omnisilk®

 • Изработени от бяла синтетична коприна
 • Със синтетичен адхезив на ивици
 • Ипрегнирани и въздухопропускливи

on plastic spool, 9,2 m length

Продуктова информация 1,25 см х 9,2 м
Каталожен номер
9004182
Аптечен код
A37220
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247702
Съдържание
1 кутия от 300 кутии
EAN
4049500247931

on plastic spool, 9.2 m length

Продуктова информация 2,5 см х 9,2 м
Каталожен номер
9004192
Аптечен код
A37221
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247719
Съдържание
1 кутия от 240 кутии
EAN
4049500247948
Продуктова информация 5 см х 9,2 м
Каталожен номер
9004202
Аптечен код
A37222
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247726
Съдържание
1 кутия от 120 кутии
EAN
4049500247955

В кутия

Продуктова информация 1,25 см х 5 м
Каталожен номер
9004302
Аптечен код
A41502
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247665
Съдържание
1 кутия от 300 кутии
EAN
4049500247900
Продуктова информация 2,5 см х 5 м
Каталожен номер
9004312
Аптечен код
A41503
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247672
Съдържание
1 кутия от 240 кутии
EAN
4049500247917
Продуктова информация 5 см х 5 м
Каталожен номер
9004322
Аптечен код
A37219
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247689
Съдържание
1 кутия от 120 кутии
EAN
4049500247924
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
on plastic spool, 9,2 m length
1,25 см х 9,2 м
Каталожен номер 9004182
Аптечен код A37220
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 300 кутии 4049500247702 4049500247931
on plastic spool, 9.2 m length
2,5 см х 9,2 м
Каталожен номер 9004192
Аптечен код A37221
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 240 кутии 4049500247719 4049500247948
5 см х 9,2 м
Каталожен номер 9004202
Аптечен код A37222
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 120 кутии 4049500247726 4049500247955
В кутия
1,25 см х 5 м
Каталожен номер 9004302
Аптечен код A41502
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 300 кутии 4049500247665 4049500247900
2,5 см х 5 м
Каталожен номер 9004312
Аптечен код A41503
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 240 кутии 4049500247672 4049500247917
5 см х 5 м
Каталожен номер 9004322
Аптечен код A37219
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 120 кутии 4049500247689 4049500247924

Omnipor®

 • Изработени от бял нетъкан материал
 • Със синтетичен адхезив на ивици
 • Импрегнирани
 • Изключително висока пропускливост на въздух и водни изпарения, което предпазва кожата от мацерация
 • Нежни към кожата

В кутия

Продуктова информация 1,25 см х 9,2 м
Каталожен номер
9004242
Аптечен код
A37224
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247764
Съдържание
1 кутия от 300 кутии
EAN
4049500248006
Продуктова информация 2,5 см х 9,2 м
Каталожен номер
9004252
Аптечен код
A37225
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247771
Съдържание
1 кутия от 240 кутии
EAN
4049500248013
Продуктова информация 5 см х 9,2 м
Каталожен номер
9004262
Аптечен код
A37226
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247788
Съдържание
1 кутия от 120 кутии
EAN
4049500248020
Продуктова информация 1,25 см х 5 м
Каталожен номер
9004362
Аптечен код
A37330
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247733
Съдържание
1 кутия от 300 кутии
EAN
4049500247962
Продуктова информация 2,5 см х 5 м
Каталожен номер
9004372
Аптечен код
A37331
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247740
Съдържание
1 кутия от 240 кутии
EAN
4049500247979
Продуктова информация 5 см х 5 м
Каталожен номер
9004382
Аптечен код
A37223
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247757
Съдържание
1 кутия от 120 кутии
EAN
4049500247986
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
В кутия
1,25 см х 9,2 м
Каталожен номер 9004242
Аптечен код A37224
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 300 кутии 4049500247764 4049500248006
2,5 см х 9,2 м
Каталожен номер 9004252
Аптечен код A37225
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 240 кутии 4049500247771 4049500248013
5 см х 9,2 м
Каталожен номер 9004262
Аптечен код A37226
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 120 кутии 4049500247788 4049500248020
1,25 см х 5 м
Каталожен номер 9004362
Аптечен код A37330
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 300 кутии 4049500247733 4049500247962
2,5 см х 5 м
Каталожен номер 9004372
Аптечен код A37331
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 240 кутии 4049500247740 4049500247979
5 см х 5 м
Каталожен номер 9004382
Аптечен код A37223
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 120 кутии 4049500247757 4049500247986

Omnifilm®

148380_Omnifilm_2.5cmx9.2m_application
 • Изработени от порест прозрачен филм с полиакрилатен адхезив
 • Устойчиви на замърсяване
 • Могат да се разкъсват лесно по дължина и ширина
 • Особено подходящи за фиксиране на канюли, защото дават възможност за наблюдение нивото на течността

В кутия

Продуктова информация 1,25 см х 9,2 м
Каталожен номер
9004212
Аптечен код
A37230
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247832
Съдържание
1 кутия от 300 кутии
EAN
4049500248068
Продуктова информация 2,5 см х 9,2 м
Каталожен номер
9004222
Аптечен код
A37231
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247849
Съдържание
1 кутия от 240 кутии
EAN
4049500248075
Продуктова информация 5 см х 9,2 м
Каталожен номер
9004232
Аптечен код
A37232
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247856
Съдържание
1 кутия от 120 кутии
EAN
4049500248082
Продуктова информация 1,25 см х 5 м
Каталожен номер
9004332
Аптечен код
A37227
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247801
Съдържание
1 кутия от 300 кутии
EAN
4049500248037
Продуктова информация 2,5 см х 5 м
Каталожен номер
9004342
Аптечен код
A37228
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247818
Съдържание
1 кутия от 240 кутии
EAN
4049500248044
Продуктова информация 5 см х 5 м
Каталожен номер
9004352
Аптечен код
A37229
Съдържание
1 кутия от 1 ролка
EAN
4049500247825
Съдържание
1 кутия от 120 кутии
EAN
4049500248051
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
В кутия
1,25 см х 9,2 м
Каталожен номер 9004212
Аптечен код A37230
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 300 кутии 4049500247832 4049500248068
2,5 см х 9,2 м
Каталожен номер 9004222
Аптечен код A37231
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 240 кутии 4049500247849 4049500248075
5 см х 9,2 м
Каталожен номер 9004232
Аптечен код A37232
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 120 кутии 4049500247856 4049500248082
1,25 см х 5 м
Каталожен номер 9004332
Аптечен код A37227
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 300 кутии 4049500247801 4049500248037
2,5 см х 5 м
Каталожен номер 9004342
Аптечен код A37228
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 240 кутии 4049500247818 4049500248044
5 см х 5 м
Каталожен номер 9004352
Аптечен код A37229
1 кутия от 1 ролка 1 кутия от 120 кутии 4049500247825 4049500248051

Приложение

For a particularly gentle fixation, the extremely permeable to air and water vapour Omnipor® is used.
За фиксиране на всякакъв тип превръзки, за прикрепване на оборудване, сонди и канюли. Кожата трябва да е чиста и суха преди поставяне.

Документи

Мултимедия

For a particularly gentle fixation, the extremely permeable to air and water vapour Omnipor® is used.
For a particularly gentle fixation, the extremely permeable to air and water vapour Omnipor® is used.