Zetuvit® E

Абсорбиращ компрес за лечение на силно секретиращи рани
  • Продукти
  • Приложение
  • Документи
  • Мултимедия

Продукти

Zetuvit_E_group_packshot
  • Силно абсорбиращ компрес с покривен слой от нетъкан полипропилен
  • С абсорбираща сърцевина от разбита целулоза
  • Горен хидрофобен слой, който действа като бариера срещу контаминация. Обозначен е със синя линия, която индикира начина на поставяне
  • Не залепва за раната.

Zetuvit® E

130768_Zetuvit_E_sterile_20x20cm_P15_packshot

Стерилни, индивидуално опаковани

Продуктова информация 15х20 см
Каталожен номер
4137723
Аптечен код
A54324
Съдържание
1 кутия от 25 броя
EAN
4049500996105
Съдържание
1 кутия от 6 кутии
EAN
4049500996112
Продуктова информация 15x25 см
Каталожен номер
4137734
Аптечен код
A54325
Съдържание
1 кутия от 10 броя
EAN
4049500996129
Съдържание
1 кутия от 10 кутии
EAN
4049500996136
Продуктова информация 20 х 40 см
Каталожен номер
4137762
Съдържание
1 кутия от 10 броя
EAN
4049500996181
Съдържание
1 кутия от 6 кутии
EAN
4049500996198

sterile, individually sealed

Продуктова информация 20x20 cm
Каталожен номер
4137744
Аптечен код
A54326
Съдържание
1 кутия от 15 pieces
EAN
4049500996143
Съдържание
1 кутия от 7 кутии
EAN
4052199100104
Продуктова информация 20x25 cm
Каталожен номер
4137754
Аптечен код
A54327
Съдържание
1 кутия от 15 pieces
EAN
4049500996167
Съдържание
1 кутия от 6 кутии
EAN
4049500996174

Нестерилни

Продуктова информация 10 х 10 см
Каталожен номер
4138602
Съдържание
1 кутия от 50 броя
EAN
4049500996242
Съдържание
1 кутия от 12 кутии
EAN
4052199228525
Продуктова информация 10 х 20 см
Каталожен номер
4138612
Съдържание
1 кутия от 50 броя
EAN
4049500996266
Съдържание
1 кутия от 4 кутии
EAN
4049500996273
Продуктова информация 15 х 20 см
Каталожен номер
4138622
Аптечен код
A54331
Съдържание
1 кутия от 50 броя
EAN
4049500996280
Съдържание
1 кутия от 4 кутии
EAN
4049500996297
Продуктова информация 15 х 25 см
Каталожен номер
4138632
Аптечен код
A54332
Съдържание
1 кутия от 50 броя
EAN
4049500996303
Съдържание
1 кутия от 3 кутии
EAN
4049500996310
Продуктова информация 20 х 20 см
Каталожен номер
4138642
Аптечен код
A54333
Съдържание
1 кутия от 50 броя
EAN
4049500996327
Съдържание
1 кутия от 4 кутии
EAN
4052199228532
Продуктова информация 20 х 25 см
Каталожен номер
4138652
Аптечен код
A54334
Съдържание
1 кутия от 50 броя
EAN
4049500996341
Съдържание
1 кутия от 4 кутии
EAN
4052199228518
Продуктова информация 20 х 40 см
Каталожен номер
4138662
Аптечен код
A54335
Съдържание
1 кутия от 30 броя
EAN
4049500996365
Съдържание
1 кутия от 4 кутии
EAN
4049500996372
Продуктова информация Каталожен номер Съдържание EAN
Стерилни, индивидуално опаковани
15х20 см
Каталожен номер 4137723
Аптечен код A54324
1 кутия от 25 броя 1 кутия от 6 кутии 4049500996105 4049500996112
15x25 см
Каталожен номер 4137734
Аптечен код A54325
1 кутия от 10 броя 1 кутия от 10 кутии 4049500996129 4049500996136
20 х 40 см
Каталожен номер 4137762
1 кутия от 10 броя 1 кутия от 6 кутии 4049500996181 4049500996198
sterile, individually sealed
20x20 cm
Каталожен номер 4137744
Аптечен код A54326
1 кутия от 15 pieces 1 кутия от 7 кутии 4049500996143 4052199100104
20x25 cm
Каталожен номер 4137754
Аптечен код A54327
1 кутия от 15 pieces 1 кутия от 6 кутии 4049500996167 4049500996174
Нестерилни
10 х 10 см
Каталожен номер 4138602
1 кутия от 50 броя 1 кутия от 12 кутии 4049500996242 4052199228525
10 х 20 см
Каталожен номер 4138612
1 кутия от 50 броя 1 кутия от 4 кутии 4049500996266 4049500996273
15 х 20 см
Каталожен номер 4138622
Аптечен код A54331
1 кутия от 50 броя 1 кутия от 4 кутии 4049500996280 4049500996297
15 х 25 см
Каталожен номер 4138632
Аптечен код A54332
1 кутия от 50 броя 1 кутия от 3 кутии 4049500996303 4049500996310
20 х 20 см
Каталожен номер 4138642
Аптечен код A54333
1 кутия от 50 броя 1 кутия от 4 кутии 4049500996327 4052199228532
20 х 25 см
Каталожен номер 4138652
Аптечен код A54334
1 кутия от 50 броя 1 кутия от 4 кутии 4049500996341 4052199228518
20 х 40 см
Каталожен номер 4138662
Аптечен код A54335
1 кутия от 30 броя 1 кутия от 4 кутии 4049500996365 4049500996372

Приложение

За лечение на силно секретиращи остри или хронични рани във всички области на медицината

Документи

Мултимедия