Компресивна и поддържаща терапия

Compression and Support Therapy

Терапевтичните бинтове имат широко приложение:

  • Имобилизиращите бинтове са предназначени за традиционно лечение на фрактури и за поставяне в покой на определени части от тялото
  • Компресивните бинтове са предназначени за основно лечение на хронична венозна недостатъчност, включително на варикозни язви