Фиксиращи гащи

Специализирани гащи за фиксиране и поддържане на абсорбиращи превръзки