Оптимизация

Във връзка с извършване на оптимизация и техническа поддръжка,
този уебсайт няма да бъде достъпен за периода от неделя - 16 Юни, 8ч
до понеделник, 17 Юни, 15ч.

Екипът на Хартманн България

Отворени (източващи се) торбички

1 Асортимент (1 Продукт)

Стома торбички с отворен край, позволяващ източване.

Еднокомпонентни торбички