Продукти

103899

Първа помощ

В повечето случаи "Първа помощ" се извършва от хора, които не са специалисти. В извънредна ситуация не винаги е лесно да се запази самообладание и да се реагира правилно. Затова е изключително важно да имате под ръка надежден комплект за извършване на първа помощ. Комплектът за първа помощ в колата, добре оборудваната домашна аптечка, малкият…
103895

Компресивна и поддържаща терапия

Терапевтичните бинтове имат широко приложение: Имобилизиращите бинтове са предназначени за традиционно лечение на фрактури и за поставяне в покой на определени части от тялото Компресивните бинтове са предназначени за основно лечение на хронична венозна недостатъчност, включително на варикозни язви
131504

Диагностика

Кой не иска да бъде здрав и активен дълги години? Нарастващата роля на превенцията показва, че хората са информирани и искат да избягват усложнения и дългосрочни последици. В тази връзка редовното наблюдение и измерване на телесните показатели става все по-важно. Съвсем естествено е например да посегнем към термометъра, когато в резултат на…