Webinar Zespół stopy cukrzycowej i odleżyny  leczenie ran z pespektywy specjalisty i pacjenta

Zespół stopy cukrzycowej
i odleżyny leczenie ran
z pespektywy specjalisty
i pacjenta

16.11.2020

W imieniu firmy PAUL HARTMANN Polska oraz organizatora wydarzenia Evereth Publishing zapraszamy na webinarium prowadzone przez wybitnego specjalistę w dziedzinie leczenia ran Panią mgr Martę Leśnik. W czasie webinarium Pani mgr przybliży nam zagadnienie leczenia ran z perspektywy zarówno specjalisty jak i pacjenta. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na postępowanie terapeutyczne ze stopą cukrzycową oraz problem odleżyn. Te dwa problemy w czasie epidemii są szczególnie trudne dla dużej grupy pacjentów.

Kiedy? 17 listopad 2020 godzina 19:00