lek. med. Przemysław Lipiński - HARTMANN Polska

Wypowiedź eksperta na temat opatrunku Zetuvit® Plus

25.09.2020

Wytyczne towarzystw naukowych zalecają dobieranie opatrunku specjalistycznego, opierając się o trzy główne kryteria:

  • ilość wysięku z rany,
  • wygoda pacjenta,
  • koszt opatrunku.

Szczególnym wyzwaniem terapeutycznym są rany bardzo obficie sączące. Są to najczęściej owrzodzenia żylne goleni oraz odleżyny. Duża ilość wysięku powoduje poważne problemy w codziennej pielęgnacji pacjenta z raną – wymusza konieczność częstych zmian opatrunku, wiąże się z nieprzyjemnym zapachem, powoduje powikłania w postaci podrażnienia i maceracji skóry wokół rany, opóźnia gojenie. W związku z tym pierwszym celem w procesie leczenia rany obficie sączącej jest redukcja ilości wysięku, absorpcja nadmiaru wydzieliny do opatrunku i naprawienie szkód wyrządzonych przez długotrwały kontakt wysięku ze skórą.

Kluczowe znaczenie ma zatem zastosowanie specjalistycznego opatrunku pochłaniającego patologiczny nadmiar wydzieliny. Prawidłowy opatrunek ma za zadanie utrzymanie właściwego poziomu wilgotności w obrębie rany. Musi pochłaniać wysięk i uniemożliwiać jego wyciek poza ranę oraz przeciwdziałać zarówno przesuszeniu, jak i przewodnieniu dna rany i skóry otaczającej. Odpowiednio dobrany opatrunek lub ustalona kombinacja kilku opatrunków – umożliwia utrzymanie pożądanego odstępu czasu pomiędzy kolejnymi zmianami.

W ranach sączących stosowane są trzy główne grupy rodzajowe opatrunków specjalistycznych:

  • opatrunki piankowe, najczęściej z pianki poliuretanowej,
  • opatrunki żelujące, np. alginianowe,
  • opatrunki superabsorpcyjne, posiadające zdolność zatrzymywania największej objętości wysięku.

Należący do tej ostatniej grupy opatrunek Zetuvit® Plus zawiera w swojej strukturze cząstki polimerowe SAP (ang. Super Absorbent Particles), które mają zdolność pochłaniania dużej ilości wysięku oraz trwale wiążą go w swojej strukturze. Zewnętrzna powłoka opatrunku jest wykonana z materiału, który umożliwia wymianę gazową, ale nie pozwala na przeciek wydzieliny poza opatrunek.

W praktycznym użyciu cechy te pozwalają nam na stosowanie Zetuvit® Plus na rany o średnim i dużym wysięku, zapewniając ochronę rany i skóry otaczającej przed maceracją.

W przypadku owrzodzenia żylnego istotne zmniejszenie ilości wysięku sączącego się z rany jest możliwe wyłącznie przez redukcję obrzęku kończyny dzięki zastosowaniu kompresjoterapii. Podstawową formą kompresji jest w takim wypadku wielowarstwowe bandażowanie. Opatrunek Zetuvit® Plus jest rutynowo stosowany w połączeniu z kompresjoterapią. Pod wpływem zewnętrznego ucisku przez wyrób kompresyjny nie dochodzi bowiem do uwalniania (wyciskania) z opatrunku pochłoniętego wcześniej wysięku.

Po prawidłowym zastosowaniu kompresji i opatrunku superabsorpcyjnego Zetuvit® Plus w krótkim czasie dochodzi do istotnej poprawy komfortu życia chorego, dzięki wyeliminowaniu brzydkiego zapachu z rany oraz uciążliwego wycieku.

Zetuvit® Plus chętnie stosujemy jako opatrunek wtórny,
w połączeniu z innymi opatrunkami.

Typową kombinacją jest użycie go z hydroaktywnym opatrunkiem HydroClean® plus o właściwościach płucząco-absorpcyjnych. Połączenie tych dwóch wyrobów specjalistycznych umożliwia skuteczne oczyszczenie rany z martwych tkanek, bez narażania otaczającej skóry na uszkodzenie.

Innym częstym połączeniem, stosowanym, jest aplikacja jako pierwszej warstwy opatrunku siatkowego ze srebrem typu Atrauman® Ag, a nadmiar wysięku odprowadzany jest do drugiej warstwy, jaką jest superabsorpcyjny Zetuvit® Plus. W takim wypadku można ustalić inny rytm zmiany dla każdej warstwy, częściej zmieniając opatrunek superabsorpcyjny, a rzadziej opatrunek z zawartością srebra metalicznego.

Badania wskazują, że cząstki polimerowe (SAP) zatrzymujące wysięk redukują aktywność enzymów proteolitycznych, głównie metaloproteinaz, które opóźniają gojenie rany przewlekłej. Nieprawidłowe enzymy i mediatory zapalne są wiązane w strukturze polimeru i nie wracają do rany. Zastosowanie Zetuvit® Plus może zatem wpływać stymulująco na procesy ziarninowania i naskórkowania w ranie przewlekłej.

Praktyczną zaletą opatrunku Zetuvit® Plus jest miękkość i delikatność wszystkich powierzchni. Umożliwia to bezbolesną aplikację i wymianę opatrunku, w sposób komfortowy dla pacjenta.

Zetuvit® Plus jest opatrunkiem nieprzylepnym i może być bezpiecznie stosowany na skórę podrażnioną, zmacerowaną, również skórę zmienioną wypryskowo. W takim wypadku powinien być zamocowany przy użyciu bandaża lub opaski elastycznej Peha-haft®. Jeżeli natomiast otaczająca skóra jest zdrowa, do mocowania chętnie używamy szerokiego przylepca Omnifix® Elastic. Zakładając opatrunek superabsorpcyjny, zwłaszcza na ranę kończyny dolnej, należy uwzględnić grawitacyjny kierunek spływu wydzieliny i ułożyć go tak, aby zapewnić jak najlepsze pochłanianie treści płynnej spływającej w dół rany.Należy także pamiętać, że opatrunku Zetuvit® Plus nie wolno przecinać.

Opisywany opatrunek podlega refundacji, a zatem nabywając go na receptę wystawioną z powodu owrzodzenia przewlekłego, pacjent ponosi koszt 30% ceny wyrobu specjalistycznego. Jest to szczególnie istotne dla chorego, gdy ze względu na dużą powierzchnię rany istnieje konieczność jednoczesnego użycia kilku opatrunków przy każdej zmianie.

Rany z obfitym wysiękiem stanowią nie tylko znaczny problem terapeutyczny, ale przede wszystkim dramatycznie obniżają komfort życia pacjenta. Zastosowanie opatrunku Zetuvit® Plus jest istotnym krokiem w stronę nie tylko gojenia rany, ale również szybkiej poprawy jakości życia chorego.

Rekomenduje,

lek. med. Przemysław Lipiński,

specjalista chirurg