Refundacja wyrobów chłonnych drogą wysyłkową - HARTMANN Polska

Problem z nietrzymaniem moczu
a refundacja w czasie COVID-19

11.12.2020

Nietrzymanie moczu to schorzenie, które wymaga stałego korzystania z odpo­wiednich produktów chłonnych m.in. pieluchomajtek, majtek i wkładów chłon­nych. W przypadku pacjentów z prawem do refundacji, cykliczne zaopatrzenie medyczne od­bywa się z udziałem dopłaty NFZ (refundacja).

Epidemia sprawiła, że podstawowym celem każdego dnia stała się ochrona zdrowia, a nawet życia w przypadku osób starszych. Koronawirus stworzył duże zagrożenie wśród seniorów, dla których wyzwaniem stała się realizacja czynności zapewniających opiekę zdrowotną.

Problem z nietrzymaniem moczu – refundacja pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych bez wychodzenia z domu

Z myślą o ochronie osób starszych, na czas epi­demii Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia udostępniły dodatkową formę obsługi procesu zaopatrzenia w wyroby medycz­ne tj. środki absorpcyjne, obejmującą:

  • wystawianie comiesięcznego zlecenia na produkty chłonne – pieluchomajtki, majtki i wkładki chłon­ne, pieluchy anatomiczne, podkłady chłonne w ramach teleporad medycznych bez koniecz­ności wychodzenia z domu.
  • realizację comiesięcznego zaopatrzenia w ramach zlecenia poprzez telefoniczny kontakt z reali­zatorem bez konieczności wychodzenia z domu.

Jak bezpiecznie pozyskać i zrealizować zlecenie z NFZ (refundacja) na zaopatrzenie medyczne w produkty chłonne w czasie zagrożenia COVID-19?

W przypadku problemu z nietrzymaniem moczu u osób starszych (posiadających prawo do refundacji) wystarczą 3 proste kroki, aby móc otrzymać dostęp do zlecenia i realizacji bez wychodzenia z domu.

KROK 1. Kontakt telefoniczny z poradnią POZ

Należy zadzwonić do poradni POZ, zapytać o tę możliwość. Wówczas lekarz/pielęgniarka wy­stawi zlecenie na zaopatrzenie w produkty chłon­ne za pośrednictwem systemu informatycznego, a następnie udostępni pacjentowi lub opiekuno­wi (w przypadku osób obłożnie chorych) unikalny numer identyfikacyjny zlecenia, podobnie jak dzieje się to w przypadku e-recepty.

To prosta droga do otrzymania refundacji pieluchomajtek oraz innych środków absorpcyjnych w czasie COVID-19
w ramach dopłaty NFZ (refundacja).

Kontakt telefoniczny z poradnią POZ - HARTMANN Polska

KROK 2. Uzyskanie unikalnego numeru zlecenia drogą telefoniczną

Unikalny numer pozwoli na telefoniczną realizację zaopa­trzenia w punkcie realizatora, tym samym ograniczy do minimum kontakty z innymi ludźmi oraz nara­żanie się na zakażenie koronawirusem. Pacjent lub opiekun może otrzymać numer zlecenia podczas rozmowy, w formie sms lub drogą mailową.

Uzyskanie unikalnego numeru zlecenia droga telefoniczna  - HARTMANN Polska

KROK 3. Refundacja pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych – zaopatrzenie drogą wysyłkową

Telefoniczna realizacja comiesięcznego zlecenia na produkty chłonne poprzez kon­takt z realizatorem pozwala na doko­nanie zaopatrzenia medycznego NFZ drogą wysyłkową – bez konieczności wychodzenia z domu, narażania zdrowia i życia pacjentów oraz ich rodzin.

Standardowo takie zlecenie można zrealizować w stacjonarnym punkcie zaopatrzenia – aptece lub sklepie medycznym lub wybrać opcję realizacji z dostawą do domu, która zapewnia dodatkową ochronę pacjentom / rodzinie / opiekunom.

Refundacja pieluchomajtek i innych wyrobow chłonnych – zaopatrzenie droga wysyłkowa - HARTMANN Polska

Zaopatrzenie medyczne NFZ przy braku dostępu do systemu informatycznego

W przypadku trudności z uzyskaniem Unikalnego nu­meru identyfikacyjnego zlecenia podczas teleporady, np. ze względu na brak dostępu do systemu informa­tycznego, poradnia może przekazać pacjentowi wy­stawione zlecenie drogą telefoniczną lub mailową w postaci zdjęcia. Następnie takie zlecenie należy udostępnić realizatorowi w celu dokonania zaopa­trzenia. Pacjent czy opiekun borykający się z problemem nietrzymania moczu nie musi udawać się do NFZ w celu potwierdzenia dokumentu i uzyskania refundacji pieluchomajtek i innych środków chłonnych, całą pomoc w tym zakresie otrzymuje od realizatora.

Zapytaj o szczegóły postępowania

Centrum Wsparcia Seniorów - HARTMANN Polska