To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Wiele nowotworów kobiecych wykrytych we wczesnym stadium daje szansę na całkowite wyleczenie - HARTMANN Polska

Różowy Październik – miesiąc świadomości
i walki z zabójcami kobiet

20.11.2023

Różowy Październik to kampania i świadomościowa inicjatywa poświęcona walce
z kobiecymi nowotworami – głównie rakiem piersi. Międzynarodowy ruch działający na tę rzecz od 1985 roku ma na celu szerzenie wiedzy na temat tych chorób, promowanie profilaktyki zdrowotnej wśród kobiet oraz zbieranie funduszy na badania naukowe i wsparcie pacjentek. 15 października, którego symbolem jest różowa wstążka, jest Europejskim Dniem Walki z Rakiem Piersi.

W ubiegłym miesiącu głośno było o Różowym Październiku. Gdyby jednak ktokolwiek nie słyszał jeszcze o akcjach sygnowanych różową wstążką, przypominamy – badania profilaktyczne ratują życie. W listopadzie również można je zrobić. Jeżeli słowa nie są wystarczająco przekonujące, liczby mogą do tego przekonać...

Nowotwory kobiece – statystyki

Rak piersi

Najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Według statystyk stanowi 23% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe i jest odpowiedzialny za 14% zgonów. Rozpoznaje się go u ponad 1,5 mln kobiet na świecie i tendencja jest wzrostowa. 400 tys.
z nich umiera. Zdecydowanie częściej rak piersi jest diagnozowany w krajach wysoko uprzemysłowionych (Belgia, Holandia, USA, Kanada, Australia). Najmniejsza liczba zachorowań notowana jest w krajach Afryki i Azji Południowej. Podstawowym narzędziem pozwalającym na ograniczenie śmiertelności w przypadku tego nowotworu jest wczesne wykrycie zmian. Bezpłatny skrinning mammograficzny działający w wielu krajach od lat 80. Pozwala na zmniejszenie umieralności pacjentek nawet do 25%. Inicjatywy takie jak Różowy Październik zwiększają świadomość kobiet i zachęcają do wykonywania regularnych badań mammograficznych będących podstawowym narzędziem w profilaktyce raka piersi.

Rak szyjki macicy

Ten nowotwór macicy znajduje się na trzecim miejscu chorób nowotworowych zbierających śmiertelne żniwo wśród kobiet na całym świecie. 85% zachorowań dotyczy krajów wysoko uprzemysłowionych. W Europie w 2009 roku zdiagnozowano ponad 54tys. przypadków.
W Polsce rak szyjki macicy plasuje się na średnim poziomie zachorowalności, jednak niestety Polska ma jeden z najwyższych odsetków zachorowalności i umieralności na kontynencie europejskim. Nowotwór ten dotyczy głównie kobiet po 60. roku życia i choć od 40 lat notowany jest powolny spadek zachorowań, to w ostatnich latach obserwuje się wzrost w grupie wiekowej 35-44 lata. Polska ma również jeden z niższych wskaźników przeżywalności: odsetek kobiet żyjących minimum 5 lat (miara wyleczalności tego raka) wynosi 48,3%, podczas gdy średnia europejska to 62,1%. Wpływ na fatalny wynik ma między innymi późna diagnoza skutkująca gorzej rokującym stopniem zaawansowania nowotworu
i obecnością przerzutów, tymczasem wczesne wykrycie choroby w dużym stopniu może ograniczyć śmiertelność.

Rak trzonu macicy

Sytuacja z tym rodzajem złośliwego nowotworu macicy wygląda podobnie jak w przypadku raka szyjki macicy. W Polsce każdego roku rozpoznawanych jest ponad 3 tys. przypadków raka błony śluzowej macicy. Większość zachorowań dotyczy kobiet po 70. roku życia, 5% przypadków to kobiety przed czterdziestką. Wczesna diagnoza daje duże szanse na wyleczenie.

Rak jajnika

Rak jajników nazywany jest „cichym zabójcą”. To nowotwór, który długo nie daje żadnych objawów, co sprawia, że znajduje się na wysokim miejscu wśród nowotworów będących przyczyną zgonu kobiet. Większość przypadków rozpoznawanych jest po 60-70. roku życia, 15% zachorowań dotyczy kobiet w wieku poniżej 40 lat, a 8% poniżej 35 lat. Ze względu na niespecyficzne objawy lub ich brak w początkowych stadiach rozwoju nowotworu kluczowe są regularne badania profilaktyczne, które znacznie zwiększają szanse na przeżycie kobiety (nowotwór zdiagnozowany w zaawansowanym stadium choroby cechuje się wysoka śmiertelnością).

To tylko część zatrważających statystyk potwierdzających fakt, że profilaktyka raka piersi, macicy, jajników pozostawia wiele do życzenia. Kobiety są coraz bardziej świadome
i zwracają większą uwagę na zdrowie, jednak to ciągle za mało. Różowy Październik każdego roku przypomina o kobiecych nowotworach...

Różowy Październik – cele i zadania

Różowy Październik ma na celu podkreślenie znaczenia profilaktyki i wczesnego wykrywania w leczeniu raka piersi oraz innych kobiecych nowotworów. Jest to czas,
w którym organizacje, naukowcy, lekarze, a także pacjenci na całym świecie jednoczą się, aby wspólnie walczyć z groźnym przeciwnikiem.

Kampania skupia się na edukowaniu społeczeństwa na temat nowotworów piersi (i nie tylko). Organizowane są seminaria, konferencje, warsztaty i wykłady dotyczące zagadnień profilaktycznych, diagnostyki i leczenia raka. Symbolem Różowego Października jest różowa wstążka – znak solidarności z osobami dotkniętymi rakiem piersi (rakiem sutka). Jest ona często w tym miesiącu widoczna na ubraniach, kosmetykach, w biżuterii, na różnego rodzaju gadżetach, w mediach, na budynkach...

Najważniejszym celem „różowej akcji” 2023, podobnie jak w latach poprzednich, pozostaje zachęcanie kobiet do regularnych badań przesiewowych, takich jak mammografia. Wczesne wykrycie raka piersi ma istotny wpływ na szanse wyleczenia. Ponadto organizacje i fundacje zajmujące się walką z nowotworem piersi często zbierają środki na badania naukowe, wsparcie pacjentek i intensywne działania edukacyjne w październiku. Wiele
z nich prowadzi różne wydarzenia charytatywne (biegi, marsze, aukcje, koncerty czy kiermasze) mające na celu wsparcie konkretnych osób dotkniętych chorobą lub dofinansowanie wybranej organizacji lub fundacji. Kampanie społeczne pojawiające się
w tym okresie wykorzystują media społecznościowe oraz tradycyjne, aby docierać do jak największej liczby ludzi i przekazywać przesłanie o znaczeniu profilaktyki oraz wczesnego wykrywania raka piersi, jajnika, macicy i pozostałych nowotworów kobiecych.

Źródła: